image

גם אנחנו שותים מים - קיץ 2014

במסגרת קמפיין המים העירוני שמתפרסם ממש בימים אלו בשלטי חוצות הפרוסים בעיר ששם למטרה לעודד את תושבי

העיר לצרוך שתיית מים, נבחרו השנה להוביל את הקמפיין 'נאמני הבריאות' של בתי הספר. 

תחת השם 'גם אנחנו שותים מים' 

במקביל, השתתפו בקמפיין בני נוער מאשדוד- השלטים שלהם יתפרסמו על סוכות המצילים בחמישה חופים באשדוד.

 

 

close