image

אשדוד שותה מים - קמפיין 2012

בקיץ 2012 עלה קמפיין המים הראשון:

'אשדוד שותה מים'

הופצו ברחבי העיר אשדוד כ-300 שלטי חוצות! כל זאת במטרה לעלות את המודעות לשתיית מים.

הרי לפניכם תמונות מהקמפיין.

 

 

 

 

close