image

עמותות בריאות בעיר

 1. שלום לבניך עזרה לחולים.
 2. ארגון "מאור שלמה" - השאלת ציוד רפואי 08-8656304, 057-3185433 כתובת הארגון: רובע ז' - רחוב התנאים 4, רובע ח' - רחוב הרותם 23.
 3. פרקינסון – 08-8522822.
 4. עזר מציון – 08-8535634.
 5. אשל ברפואה – 050-4100111.
 6. זק"א – 052-2650992, 052-7149346.
 7. חיים למרפא - 08-8526033.
 8. האגודה למלחמה בסרטן – 08-8563863, 050-7813625.
 9. יד שרה – 08-8638800.
 10. האגודה הישראלית לסוכרת – 08-8660673, 050-5719143.
 11. ישתבח חיוך של ילד – 08-8551646, 052-7644390.
 12. קו לחיים – 08-6788034.
 13. עמד"א (טיפול בחולי אלצהיימר) – 03-5341274, *8889.
 14. אנוש בריאות הנפש – 08-8561311, 054-9299575.
 15. בועות – 08-8657552.
 16. ארגון רפאל – 08-8676669.
 17. ארגון הצלה דרום-מתנדבי הדרום – 08-8664431.
 18. מרכז בריאות קהילתי – 08-9561282.
 19. נציג "מכבי" – 08-8688100, 050-4111514.
 20. אקי"ם – 08-8520880.
 21. עמותת ידיד – 08-8525568, 08-8523797, 054-6669928.
 22. עמותת י"ש - ילדי שואה. פועלת באשדוד במועדון עמיחי ברחוב ההגנה 4 אשדוד. כל יום ד' בין השעות 16:00-18:00. למעוניינים לקבלת סיוע ומידע מוזמנים להגיע או להתקשר לטלפון: 050-5719143.
 23. מרכז "ציפורה פריד" - לתמיכה וסיוע למשפחות חולי אלצהיימר. כתובת: רחוב רמב"ם 4. טלפון: 08-6525171. אשת קשר בסניף אשדוד - ג'ני חזיזה.
close