image

חירום - מרכז מת"ן

בעת חירום מופעל מרכז מת"ן באופק (מרכז להשכלת מבוגרים), הנותן טיפול ראשוני ומענה להתקפי חרדה בקרב אוכלוסיית העיר.

כתובת: רחוב העצמאות 54 אשדוד.
טלפונים: 08-8559882, 08-8652068.

לפרטים נוספים על פתיחת המרכז בשעת חירום ועל שעות הפעלתו יש לפנות למוקד 106.

close