image

מע"ר דרוםרובע מע"ר דרום (מרכז עירוני ראשי) הוא מתחם מגורים ועסקים המתוכנן על אחת מעתודות הקרקע למגורים מהמעטות שנותרו באשדוד.

הרובע ממוקם בלב מרכז העיר בצמידות למרכז עירוני ראשי מעורב שימושים – מגורים, מסחר, משרדים, מרכז התרבות, פארקים, בנייני ציבור, מרכז תחבורה ראשי של העיר, טיילת החוף, פארק "אשדוד-ים" והמרינה.

בתכניות התקפות במתחם מע"ר דרום מאושרות 1674 יחידות דיור סה"כ. ישנן תכניות בהליכי קידום, אשר מציעות להכפיל את זכויות הבנייה ולהפוך את הרובע לאינטנסיבי ועירוני יותר.

עד כה אושרו היתרי בניה על פי תכניות בתוקף לכ-861 יח"ד, חלקן בבנייה וחלקן כבר בנויות ומאוכלסות.

התכנית הכוללת לרובע מע"ר דרום, זו אשר מציגה את הגדלת האינטסיביות העירונית והצפיפות, נמצאת בהליכים בוועדות התכנון, אך מועצת העיר טרם הסכימה לגבי המתווה הסופי שלה.

close