image

קמפוס אקדמי

הקמפוס האקדמי מתוכנן לקום ברובע מיוחד, רובע חדש באשדוד, הנמצא בין רחובות שד' מנחם בגין, שד' אלטלנה והמשך שד' משה סנה. מתחם הקמפוס נמצא מזרחית לבית החולים אסותא. הקריה האקדמית מתוכננת על שטח קרקע של כ-46 דונם, אשר יכללו מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות ואוניברסיטה (פקולטות, מבנה מנהלה, מרכז ספורט, מבנים ושירותים נלווים לסגל ולסטודנטים ושימושים נוספים הנדרשים לתפעול המתחם). התכנית העירונית העדכנית של הרובע המיוחד, אשר נדונה במהלך המחצית השנייה של שנת 2017, מציעה להגדיל את שטח הקמפוס לכ-150 דונם.

המיקום הייחודי של הקמפוס, בקרבה לשטחי הדיונה הגדולה ממזרח ומדרום, יאפשר זיקה בין המתחם לחניון השקמים ופארק החולות הצמוד, תוך יצירת רצף שטחי פיתוח עשירים בצמחייה המיוחדת המאפיינת את האזור.

בנוסף יתוכנן מערך דרכים חדש וקווי תחבורה ציבורית שיאפשרו הגעה מהירה למתחם האוניברסיטה. מיקום הקמפוס בקרבה לתחנת הרכבת, יאפשר הגעה נוחה לסטודנטים שיגיעו ללמוד מדרום ומצפון הארץ.

בקרבת הקמפוס ייבנו מגורי סטודנטים ומגורי סגל.

close