image

כל המאמרים

 • _SiteCollectionImages_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3-%D7%96---%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA.jpg (1)

  הפעילות המוצלחת של מקיף ז'

  27 דצמבר 2011

  השליש הראשון במקיף ז', בתוכניות העוסקות במעורבות החברתית, היה מוצלח במיוחד הן לביה"ס והן לתלמידיו. השנה החלה בפעילות גיבוש של שכבות ז'-ח', בשיתוף מתנ"ס בית לברון. לדברי קובי לוין, רכז ילדים ונוער במתנ"ס: זו השנה ...

 • _SiteCollectionImages_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D--%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%93.jpg

  צו ראשון שכבתי, להורים

  27 דצמבר 2011

  צו ראשון לנער/ה מתבגרים הוא ציון דרך משמעותי בחייו. מטבע הדברים, בהגיע מועד זה, קיימות התרגשות לקראת המפגש עם הצבא ותחילת התהליך שבסופו אמורים הצעירים להתגייס ולשרת במשך שלוש שנים תמימות. מעדותם של צעירים רבים, לצו הראשון יש ...

 • _SiteCollectionImages_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D--%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%93.jpg (1)

  צו ראשון שכבתי, להורים

  27 דצמבר 2011

  צו ראשון לנער/ה מתבגרים הוא ציון דרך משמעותי בחייו. מטבע הדברים, בהגיע מועד זה, קיימות התרגשות לקראת המפגש עם הצבא ותחילת התהליך שבסופו אמורים הצעירים להתגייס ולשרת במשך שלוש שנים תמימות. מעדותם של צעירים רבים, לצו הראשון יש ...

 • _SiteCollectionImages_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F.jpg

  כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן

  26 דצמבר 2011

  היחידה לקידום נוער זכתה השנה לפרס ארצי כיחידה מצטיינת. אות הוקרה לפועלה של היחידה ולהישגיה בטיפול ובהשמה של נוער מנותק. בחנוכה ארגנה היחידה פעילות ל-60 ילדי מועדוניות. נרשמה התרגשות והנאה גדולה. תיאור: המחלקה למניעת נשירה וקידום ...

 • _SiteCollectionImages_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F.jpg (1)

  כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן

  26 דצמבר 2011

  היחידה לקידום נוער זכתה השנה לפרס ארצי כיחידה מצטיינת. אות הוקרה לפועלה של היחידה ולהישגיה בטיפול ובהשמה של נוער מנותק. בחנוכה ארגנה היחידה פעילות ל-60 ילדי מועדוניות. נרשמה התרגשות והנאה גדולה. תיאור: המחלקה למניעת נשירה וקידום ...

 

close