image

ביקור ביטחוני באשדוד

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אירח הבוקר את ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ ואת שר התיירות אסף זמיר. היה זה במסגרת מסע היערכות של מערכת הביטחון להגברת הפעילות בערים הגדולות. ד"ר לסרי הציג את תכנית העבודה והמאבק בקורונה ואת האתגרים שעומדים בפני העיר ותושביה, וקרא לאחידות בהחלטות הסגר.

תאריך: 14-09-2020

image

ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון בני גנץ ביקר היום באשדוד כחלק מתכנית ההיערכות של מערכת הביטחון לפעילות מוגברת בערים האדומות. לגנץ התלווה גם שר התיירות אסף זמיר וצמרת משרד הביטחון. במפגש שהתקיים באולם מועצת העיר, השתתפו כל חברי מטה הקורונה של עיריית אשדוד, נציגי פקע"ר, מד"א, משטרה וגורמי סיוע.

ד"ר לסרי קידם בברכה את השרים גנץ ואמיר והציג את תכנית הפעילות למאבק בקורונה. "אנחנו בתקופה לא קלה. אנחנו עיר אדומה. עברנו את הגל הראשון יפה מאוד, אך הגל השני הביא אותנו לאדום ואנחנו עושים מאמצים גדולים כדי להיות ירוקים" אמר ראש העיר ותיאר את הפעולות שעושה העירייה על מנת לגדוע את שרשרת ההדבקה בעיר.

במצגת מפורטת הציג ד"ר לסרי את התכנית המיוחדת שגיבשה העיר ובה עקרונות ודרכי הפעולה. הוא תיאר את שיתופי פעולה של כל גורמי המערכת: הדרג הפוליטי והדרג המקצועי מול כל גורמי הסיוע מפקע"ר, משטרה, משרד הבריאות מד"א ואחרים והודה לכולם על המאמץ המשותף במאבק. "כל המדינה נמצאת במצב חירום וכולם מתמודדים עם הבעיה בתחום אחריותם, ולכן חשובה העצמאות התפקודית של הרשות המקומית" אמר והציג את מורכבותה של אשדוד מבחינה דמוגרפית ואורחות החיים בה. לסרי הציג מודל מקורי למעקב אחר התחלואה בעיר – היקף בדיקות וגרף התחלואה, מעקב אפידמיולוגי, בידוד ופינוי למלוניות, מרכז למידע זמין ועדכני, זיהוי מגמות, מוקדי תחלואה ופתרונות ממוקדים ועוד. הוא תיאר את הפעילות המיוחדת באזורים האדומים ושת"פ עם מנהגי קהילות ונציגי ציבור, אשר נרתמים לפעילות למניעת המשך ההידבקות, אך ציין את הפינוי למלוניות כעקב אכילס שיש להתמודד איתו.

ד"ר לסרי הודה לכל קבוצות העבודה ולבכירי העירייה המובילים את תכנית העבודה, איש ואישה בתחומם, הודה לגורמים המסייעים ובהם שיתופי הפעולה המצוינים והזמינים עם פיקוד העורף (פקע"ר), המשטרה, משרד הבריאות ומד"א. ולסיום ביקש לבחון שוב את החלטות הסגר. דווקא בשבר החברתי שבו נמצאת המדינה, אסור לנהוג על פי תפיסת הדיפרנציאציה אלא להקפיד על אחידות, בכל מקום וכלפי כל הקהילות.

מפקד פקע"ר מחוז דרום שיבח את העיר וקברניטיה על העבודה שהם עושים בעיר. "אשדוד היא רשות מאוד גדולה וחזקה. אנחנו כאן כדי לסייע ולתמוך ואנחנו זוכים לשת"פ מעולה. הצלחנו להגדיל את כמות הבדיקות ובכל שבוע יש עליה במספר הנבדקים" אמר וציין כי "הרשות מכירה טוב מאתנו את העיר והתושבים והתכנית שהציג ראש העיר מלמדת על היתרונות שיש לרשות בעניין זה".

ביקור גנץ

ביקור גנץ

ביקור גנץ

ביקור גנץ

close