image

מצלמות גוף לפקחי העירייה

עיריית אשדוד רכשה 25 מצלמות גוף לטובת עבודת הפקחים העירוניים והחל מהשבוע עובדי הפיקוח יצאו לעבודתם כשהם מצוידים במצלמות אשר יהיו על דש חולצותיהם באופן גלוי.

תאריך: 02-08-2020

image

מדיניות השקיפות של העירייה הגיעה גם לפיקוח העירוני לאחר שהרשות רכשה לפקחים העירוניים מצלמות גוף, כדי שיוכלו לתעד במהלך עבודתם ולאורך היום מפגעים ועברות של חוקי העזר השונים, המסכנים או פוגעים במרחב הציבורי כדוגמת עברות רכיבה באופניים חשמליים, גללי כלבים, עטיית מסכות וכדומה, והכל במטרה כאמור שנועדה לשמור על מרחב ציבורי נקי, בטוח ונעים לכלל התושבים. 

תיעוד באמצעות מצלמות הפך להיות דבר שבשגרה גם על-ידי התושבים והשימוש בצילום מסייע לפיתרון מחלוקות ולאכיפה איכותית. בנוסף, נוכחות המצלמה תקטין את החיכוך ותסייע בשיפור האקלים החברתי במהלך שיחה/דיון/מפגש שנוצר במהלך עבודת הפקחים במרחב הציבורי. 

ראובן מלכה, מנהל הפיקוח העירוני: "השימוש במצלמות ימתן את השיח בין הפקחים לתושבים/סוחרים, ובכך נגיע לשיח איכותי וענייני מולם. המצלמות יסייעו גם לתושבים וגם לעובדי הפיקוח במהלך עבודתם במרחב הציבורי, במיגור עברות וטיפול במפגעים. מהכרות אישית וליווי של הפקחים במהלך עבודתם היומיומית, אני סבור ובטוח שהמצלמות יהוו כלי עזר, שכן יחסי העבודה בעיר בין הסוחרים והתושבים לבין הפקחים הם מצוינים ומתבססים על ההבנה שכולנו פועלים מתוך אינטרס משותף ואכיפה שוויונית, ומתוך מקום של שמירה על המרחב הציבורי עבור התושבים והסוחרים".

close