image

סגור לרגל עבודות תשתית

תאריך: 23-04-2020

image

עבודות תשתית ברחוב ויצמן

בשל הנחת קו ביוב מרכזי חדש של תאגיד המים "יובלים", רח' ויצמן חסום לתנועה לכיוון דרום משד' בן גוריון ועד רח' מורדי הגטאות.

 

חסימת רחוב המנגו

ביום רביעי 05.08.20 וביום חמישי 06.08.20 בין השעות 07:00 עד 19:00 יתבצעו עבודות יציקה באתר הבנייה שברח' המנגו 2, רובע ט"ז. בהתאם לכך ייחסם מקטע הכביש שבין רח' האפרסק לרח' המשמש, לפי מפה מצורפת. מעבר לדיירי הרחוב יתבצע דרך רח' האגס. עמכם הסליחה!

נהגים המגיעים למקום מתבקשים לנהוג בהתאם לתמרורי הדרך או לבחור דרכים חלופיות. 

בכל מקרה מומלץ להשתמש באפליקציית הניווט וייז. 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

close