image

הסכם הגג אשדוד - הופקדה תוכנית "בית ואופק" ברובע י"ג

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז דרום הפקידה את תוכנית מתחם הצעירים ברובע י"ג "בית ואופק". בפרויקט, שייבנה במסגרת הסכם הגג באשדוד, יוקמו 440 יחידות דיור להשכרה לצד שטחי מסחר ומבני ציבור וגם ריאה ירוקה. ראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי: "הפרויקט יוקם בסמיכות למבני חינוך, קהילה וספורט וייתן הזדמנות לזוגות צעירים בתחילת דרכם להתגורר בשכירות בדירות חדשות ובמחיר הוגן."

תאריך: 28-07-2020

image

הדמיה: אפי כוינה אדריכלים

לפני כשלוש שנים חתם ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי על הסכם הגג מול המדינה לטובת הקמתן של כ-30 אלף יחידות דיור בעיר. לטובת קידום התוכנית המורכבת, הוקמה מנהלת הסכם הגג בראשות המהנדס אייל דוידוביץ' במטרה ללוות את הפרויקטים השונים שייבנו ברחבי העיר תוך הסרת החסמים הבירוקרטיים ועד לשלב הבנייה. "בית ואופק" הוא אחד הפרויקטים שייועדו לצעירי העיר במסגרת מתן מענה עירוני לתושביה לקראת העשורים הבאים.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז דרום הפקידה השבוע את תוכנית מתחם הצעירים "בית ואופק" ברובע י"ג. בפרויקט זה, שייבנה במסגרת הסכם הגג באשדוד, יוקמו 440 יחידות דיור בנות שניים ושלושה חדרים, אשר ייועדו להשכרה במספר מגדלים, תוך עירוב שימושים כמקובל בעולם, לרבות שטחי מסחר ומבני ציבור המיועדים לפעילות קהילתית. מיקום הפרויקט הוא בפינה הדרום מערבית של רובע י"ג: מצפון רח' המלך שלמה, מדרום רח' יצחק רבין, ממערב שדרות בני ברית ולצידו מתחם ספורט בבנייה.

התוכנית מציעה הקמת מתחם מגורים הכולל ארבעה מגדלים בני 22 קומות כל אחד, אשר ייבנו מעל ל-6 קומות מסד, שייועדו למסחר, תעסוקה, שירותים ציבוריים ובנייה מרקמית למגורים. מיקום המגדלים יהיה לאורך שדרות בני ברית ושדרות יצחק רבין כאשר החזית המסחרית תפנה אל צירי התנועה הללו. על פי התכנון, במרכז המתחם תוקם ריאה ירוקה וכיכר שתחבר בין שבילי ההליכה המתוכננים.

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ציינו בדיונים האחרונים בפרויקט בית ואופק כי: "לעניין תמהיל יחידות הדיור המוצע - הוועדה רואה בחיוב פרויקט הכולל מספר רב של יחידות דיור קטנות, ובכך מיישם את מדיניות הממשלה בדבר הגדלת פוטנציאל יחידות הדיור במרקמים עירוניים בטרם פונים לפיתוח אזורים מרוחקים למגורים".

ראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי אמר השבוע: "אני מברך על הפקדת התוכנית 'בית ואופק', אשר ייבנה ברובע י"ג לצד מבני חינוך, קהילה וספורט. הפרויקט ייתן הזדמנות שווה לזוגות צעירים בתחילת דרכם להתגורר בשכירות בדירות חדשות ובמחיר הוגן".

ראש מנהלת הסכם הגג באשדוד, מהנדס אייל דוידוביץ': "מתחם הצעירים ברובע י"ג מציע שילוב נכון בין שטח פתוח לבין השטחים המבונים וייחודיותו בכך שהוא ממוקם על צירי תנועה ראשיים".

הדמיה

הדמיה: אפי כוינה אדריכלים

הדמיה

הדמיה: אפי כוינה אדריכלים

close