image

אשדוד עם העובדות הסוציאליות

קרוב לשבועיים שהעובדות והעובדים הסוציאליים שובתים ומקיימים מאבק לשיפור שכרם ותנאי העסקתם. אתמול הם זכו לתמיכה והזדהות מראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אשר פרגן להם על עבודתם המסורה בכל ימי השנה, בשגרה ובחירום, והסיוע שהם מעניקים לכל האוכלוסיה – ילדים ופעוטות, נוער וצעירים, מבוגרים וקשישים, משפחות ודרי רחוב. לסרי: "בזכותם אנו מבטיחים חברה צודקת, רגישה והומנית".

תאריך: 16-07-2020

אשדוד תומכת במאבק העובדות הסוציאליות!"
image

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי העלה אתמול פוסט תמיכה והזדהות עם מאבקם של העובדים והעובדות הסוציאליים, תוך שהוא מפרגן על עשייתם הברוכה ותרומתם לחוסנה של הקהילה וביסוס החברה הישראלית כחברה אנושית, רגישה וצודקת. להלן הדברים כפי שהתפרסמו בדף הפייסבוק של ראש העיר: 

"ימים לא פשוטים עוברים על החברה הישראלית. מאבק בנגיף הקורונה והתמודדות עם משבר כלכלי, תקופה לא פשוטה וכואבת. חשוב בימים אלו שלא נשכח. למעלה מ-10 ימים העובדות הסוציאליות נמצאות בשביתה והשירות החברתי החשוב עליו הן אמונות, בשגרה ועל אחת כמה וכמה בימי חירום, כאילו נותר ללא מענה עבור הציבור. 

העובדות הסוציאליות עומדות בחזית החברתית ומסייעות לאוכלוסיות חלשות. בהכלה המתבקשת, עבור כל תושב ותושבת. נמצאות שם עבור משפחות במצוקה, במקרי אבדן ושכול, לסייע לנשים לחיות בכבוד ובסביבה לא אלימה, להעניק מקום בטוח לילדים ולאסוף דרי רחוב למקום מבטחים. נתקלות מידי יום במצבים הדורשים רגישות, חמלה ומקצועיות לחוליות החלשות בחברה, ולא רק. 

עלינו כחברה לדרוש להיטיב עם מצבן, שמתבטא בימים אלו בחוסר הערכה. 

בזכותן אנו מבטיחים חברה צודקת יותר, חברה רגישה והומנית יותר ועלינו להבטיח שערכים אלו יהיו לא רק מס שפתיים, אלא להוקיר את פעילותן ונחיצותן להמשך חוסנה של החברה הישראלית כולה. אכפתיות ויד מושטת לחלש היא לא טובה, היא תמונת מראה לאיזה חברה אנו שואפים להיות. העובדות והעובדים הסוציאליים עושים עבודה הראויה לא רק לכבוד אלא גם לתגמול ראוי.

אשדוד תומכת במאבק העובדות הסוציאליות!"

close