image

תכנון והקמת ביה"ס טבע-ים יצאו לדרך!

התכנית להקמה ותפעול של בית ספר ייחודי שיעסוק בטבע וים, קורמת עור וגידים והשבוע התכנסה לראשונה ועדת ההיגוי לגיבוש החזון והאסטרטגיה של בית הספר. ד"ר לסרי: טבע וים זה חלק מאשדוד ועל תלמידי העיר להכיר את הייחודיות של שני המשאבים הללו. שרון מרק: רעיון שהחל אשתקד הופך למציאות.

תאריך: 18-06-2020

image

בתחילת נובמבר אשתקד הכריזו ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי וסגנית ראש העיר גב' שרון מרק, על הקמת בית ספר חדש באשדוד שישים דגש על לימודי טבע וים. בית הספר שהוגדר כבית ספר אלטרנטיבי מביא עמו רוח חינוכית חדשה לסביבה מקיימת ולחינוך לאורח חיים הנאמן לערכי הטבע. 

וועדת החינוך העירונית שהתכנסה באותה עת, בראשות מ"מ ראש העירייה עו"ד גבי כנפו, הקדישה זמן לנושא ושמעה מפי גב' מרק, סקירה על המיזם ועל מסקנות הצוות שבחן את הנושא יחד עם מומחי חינוך, אנשי מינהל החינוך והורים. השבוע התכנסה ועדת ההיגוי לתכנון והקמת בית הספר אשר ישים דגש כאמור על טבע-ים כאשר חופי העיר יהיו חלק אינטגרלי ממרחב הלמידה הבית ספרי. 

ועדת ההיגוי הרחבה הוסמכה ע"י ראש העיר לדון ולקדם את בית הספר החדשני, והשבוע כאמור היא קיימה ישיבה חשובה ודיון בנושאים מגוונים שקשורים לקונצפט החינוכי החדש ובהם הגורמים, ההזדמנויות והאתגרים אשר עומדים בפני הרעיון החינוכי ומה יהיה המתווה הפדגוגי והתכנוני שיוצע להקמת בית הספר. 

בין חברי הועדה: מ״מ רה"ע גבי כנפו, סגנית רה"ע שרון מרק, נשיא אפקה פרופ׳ עמי מויאל, יו״ר מועצת תלמידים איתי כהן, ד״ר אביעד שינין מרכז הדולפין והים, נציגי הורים, מנהלות בתי ספר בעבר ובהווה, מומחי חינוך וסביבה. עבודת הועדה מציגה מודל חדש של ועדה ציבורית ולראשונה שותפים בה כל גורמי הקהילה, לרבות הורים, כשהיא מלווה ונתמכת ע"י מומחים ויועצים מקצועיים שיסייעו  בגיבוש החזון הבית ספרי והאסטרטגיה למימושו. 

גב' מרק ציינה כי מודל דומה קיים בתל אביב והועדה תיעזר בשירותיה המקצועיים של דפנה ברעם, יועצת מקצועית לחינוך אלטרנטיבי שניהלה בעשור האחרון את ביה"ס לטבע סביבה וחברה בתל אביב.  

בהתייחסותו לרעיון ולחזון העתידי של בית הספר, אמר ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי כי דווקא אשדוד, הנהנית מחופי ים וסביבת טבע מדהימה, צריכה להפעיל תכנית לימודית ייחודית שנותנת ביטוי ללימודי מדעי הים והסביבה הימית, ולהעמיק את הידע של תלמידי העיר בכל הגילאים ובכל המוסדות.  

close