image

סגירת גנים ובית ספר בגלל קורונה

בהתאם להחלטת משרד הבריאות ועיריית אשדוד, הוחלט על סגירת 3 גנים ובית ספר יסודי באשדוד, בעקבות חשד למגע עם מקרה קורונה מאומת. כל ילדי הגן, התלמידים והצוותים החינוכיים בגנים ובבית הספר, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי כדלהלן:

תאריך: 29-06-2020

image

  • גן ישי 6 -  הגן ייפתח ב-5/7
  • גן צמח1 - הגן ייפתח ב-9/7
  • גן טופז - הגן ייפתח ב-12/7
  • בי"ס אריאל – ייפתח ב-6/7 

הצוותים החינוכיים בגני הילדים יעמדו בקשר עם ההורים ועם הילדים ויעדכנו בכל מידע נוסף. כך גם בבית הספר, הצוותים מלווים את התלמידים ויתנו סיוע ככל שיידרש.

close