image

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

תושבים יקרים! לצערנו נתוני התחלואה בעיר אשדוד, מדאיגים. עיקר תשומת הלב ניתן בשלב זה לרובעים ח' ג' ו-ז' בהם מספר החולים הוא הגדול ביותר.

תאריך: 26-06-2020

image

בהתאם להנחיית משרד הבריאות ברובעים אלו יסגרו מהיום ועד להודעה חדשה כל מוסדות החינוך, לכלל המגזרים ולכל הגילאים.
• ברובעים אלו נאסרת החל מהערב כל התקהלות מעל ל10 אנשים.
• התפילות יתקיימו בהרכב של עד 10 אנשים.
• מאחר וחלק גדול מההדבקות נגרמות ממפגשים משפחתיים, אנא הימנעו מנסיעה לערים אחרות או מאירוח אנשים שאינם משפחתכם הגרעינית.
• יש להקפיד על ההנחיות של עטיית מסכה, שמירת מרחק והיגיינה, פן נמצא את עצמנו ח"ו בסגר כללי ובסיכון בריאותי חמור לנו וליקירנו.
• האכיפה המשטרתית והעירונית תפעל ביתר שאת. לא ינתנו התראות ולא נוותר למפרי ההנחיות.
זו השעה לגלות אחריות אישית, חברתית וקהילתית.
יחד ננצח את נגיף הקורונה

close