image

הפרדה מפלסית בצומת בני ברית בן גוריון

במסגרת הסכם הגג הוגשה בקשה להיתר ביצוע של הפרדה מפלסית בצומת בני ברית בן גוריון. המיזם, בהיקף של כ-75 מיליון ₪, ישדרג תשתיות לקראת הצמיחה העתידה לבוא עם מימוש הסכם הגג ובניית כ-30 אלף יח"ד חדשות. עם קבלת ההיתר מהוועדה המקומית תצא העירייה לביצוע ההפרדה המפלסית.

תאריך: 30-06-2020

image

עיריית אשדוד הגישה בקשה להיתר עבור ביצוע הפרדה מפלסית בצומת הרחובות: בני ברית בן גוריון. ההפרדה המפלסית באה להסדיר את אחד הצמתים החשובים על צירים מרכזים בעיר והתאמת התשתיות לתוספת של כ-30 אלף יח"ד במסגרת הסכם הגג. כך מוסר אייל דוידוביץ, ראש מינהלת הסכם הגג באשדוד ומי שמקדם את ביצוע העבודות וקבלת ההיתר.

ממינהלת הסכם הגג מוסרים כי על אף שטרם נקבעו לוחות הזמנים עדיין אין לוחות זמנים, משום שמשרד התחבורה טרם אישר תקציב למיזם, הם מקדמים את ההפרדה המפלסית שקיימת בתב"ע (תכנון בנין עיר), והקמתו של כביש רחב שיהיה דו מסלולי ודו-נתיבי, כאשר מפלס אחד יהיה כביש בני ברית ומתחתיו כביש בן גוריון. "המטרה" הם אומרים, "לאפשר זרימת תנועה לבאים מדרום ומצפון ללא עיכוב ברמזור".

בצומת ייעשו כמובן עבודות הסדרה והצומת ירומזר ייבנו מדרכות חדשות ושבילי אופניים תוך שמירת צירי התנועה המשניים. על פי התכנית לא יהיה שינוי בתנועה הקיימת לא להולכי הרגל ולא למכוניות העושים דרכם למכללה וממנה. כמו כן, יבוצעו עבודות לפיתוח הנוף הסביבתי שישתלב במרקם הקיים ותתווסף תאורה לאורכו. "התכנית מתחשבת בהיבט הסביבתי בכך שהטופוגרפיה של הכביש תואמת את השיקוע ולא נדרשות חפירות עמוקות במיוחד בכביש ולא נדרש ניקוז על ידי משאבות מתחת לכביש" אומרים במינהלת ומציינים כי התכנית הוגשה להיתר לוועדה המקומית לתכנון ולבניה על ידי משרד גרונר ד.א.ל. מהנדסים בע"מ. 

לדברי דוידוביץ' "עלות המיזם היא כ-75 מיליון שקלים והיא נועדה לשרת את הציבור באשדוד לקראת העשורים הבאים וקליטתן של אלפי משפחות צעירות בפרויקטים בעיר" הוא אומר ומוסיף, "ההפרדה המפלסית תאפשר זרימת תנועה טובה, תפחית פקקי תנועה ותבצע פיתוח נופי המתחשב בסביבה לרבות שבילי אופניים, כחלק מעידוד הקיימות בעיר". כל שנותר עתה הוא לאישור תקציבי של משרד התחבורה.

close