image

מעורב חברתי זה הכי אשדודי

תאריך: 14-05-2020

image

היחידה למעורבות חברתית במינהל החינוך גייסה בני נוער מכל רחבי העיר לקחת חלק במעורבות חברתית למען התושבים בתקופת הקורונה. תלמידי כיתות י"א-י"ב יצאו מהבידוד על מנת להיות חלק תורם ומשמעותי בחברה האשדודית. בין היתר הם חילקו מצרכים ומזון למשפחות, קנו תרופות עבור קשישים, חילקו פרחים לניצולי שואה בשיתוף עם פיקוד העורף, עמדו במשמרות כבוד באנדרטאות השונות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונכחו באמירת קדיש על הנופלים. 

אנו מודים לתלמידים, להורים, לצוות המורים המתנדבים ולרכזי המעורבות החברתיים הבית ספריים. 

בני הנוער הם העתיד שלנו, ועם מעורבות מרגשת כזאת, העתיד באשדוד נראה ורוד יותר. 

close