image

בעירייה מתקדמים להצהרת בריאות דיגיטלית

בעירייה שומרים על חוקי התו הסגול ופיתחו טכנולוגיה ייחודית לחתימה על הצהרת הבריאות בלחיצת כפתור.

תאריך: 14-05-2020

image

עיריית אשדוד, ששמה לעצמה מטרה לשמור באדיקות את חוקי התו הסגול, פיתחה טכנולוגיה ייחודית השומרת על איכות הסביבה, מקלה על העובדים וכן על הבקרה עליהם בנוגע להצהרת הבריאות היומית, שכל עובד מחויב לחתום עליה. החל מחודש מאי, שעון ההחתמה הדיגיטלי שהעובדים מחתימים בכל תחילת יום עבודה ובסופו, מהווה גם הצהרה דיגיטלית על בריאותו.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, נדרשים העובדים לחתום על הצהרת בריאות, שלפיה הם מתחייבים לעמוד במספר קריטריונים. בין היתר, חום גופם אינו עולה על 38 מעלות, הם אינם משתעלים או בעלי קשיי נשימה, הם מתחייבים לעטות מסכה ולשבת במשרדים ובישיבות במרחק של שני מטרים זה מזה ועוד. כל זאת על פי הכללים שקבע משרד הבריאות.

בפועל, כל עובד שמגיע לעבודה נדרש להחתים נוכחות בטביעת אצבע המהווה אישור כניסה והצהרת בריאות. אם לא בחר באפשרות הכוללת את החתימה על הצהרת הבריאות, כניסתו לעבודה לא תירשם במערכת הנוכחות, ואגף משאבי אנוש יצור עימו קשר מייד.

תו סגול

close