image

המנהל לשירותים חברתיים

מתחילת המשבר - המנהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד ביצעה מעל ל-30,000 שיחות עם האוכלוסייה המבוגרת בעיר ומוכרי רווחה *

תאריך: 26-03-2020

image

התשתית הטכנולוגית מאפשרת גם ביצוע שיחות וידאו,הכי קרוב למגע אישי וקרוב כפי שהיה לפני מגיפת הקורונה . בכל יום מתבצעות 2,500 שיחות יזומות עלידי עובדי המנהל לשירותים חברתיים .


התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות הציבו בפני עובדי המינהל לשירותים חברתיים קשיים בשמירה על קשר עם הדור הוותיק, להם הם מסייעים בשגרה.

מתוך הכרה בעובדה שישנה חשיבות גבוהה בשמירה על קשר רציף ומתן מענה לפניות העולות מצד האזרחים הוותיקים בעיר אשדוד, בוצעו מתחילת המשבר למעלה מ-30,000 שיחות על ידי מאה עובדי המינהל לשירותים חברתיים ועובדים סוציאליים בעיריית אשדוד, כאשר בכל יום מתבצעות כ-2,500 שיחות יזומות .

בשיחות שמתקיימות מדי יום, שואלים העובדים בשלומם של תושבים מוכרי רווחה , מפיגים את בדידותם ומסייעים להם בפתרון בעיות עימן הם ניצבים ונותנים את הסיוע הנדרש במידה מתגלה הצורך.

עוסית שרון תייר, בשיחה עם תושבת העיר

close