image

על כלבים וחתולים בימי קורונה

גם בימים אלו כאשר אנו מתמודדים אל מול משבר הקורונה ישנה חשיבות להמשיך לדאוג ולטפל בחיות המחמד שברשותנו וזאת כמובן תוך כדי שמירה על ההנחיות למניעת הדבקות המוכלות על כולנו .

תאריך: 25-03-2020

image

לאור המצב ראינו לנכון לפרסם מידע לציבור בנוגע להתנהלות אל מול חיות מחמד בעת זו.

  • ע"פ ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE), אין עדות לכך, נכון להיום, שחיות המחמד יכולות להעביר את נגיף הקורונה.

לאור זאת וע"פ הודעת "ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות" , אין כרגע מניעה להוצאת כלבים להתאווררות ועשיית צרכים (כולל איסוף הצואה כנדרש).

  • במקרים בהם  הבעלים עצמו מצוי בבידוד , בני הבית או מי מטעמם יכול להמשיך לטפל ולדאוג לבעל החיים תוך כדי הימנעות ממגע ישיר עם המבודד ושמירה על הכללים הנהוגים בהוצאה והכנסה של מזון וציוד מבתים אלו. 
  • במקרה בו המבודד חי בגפו, מומלץ כי בתאום מראש הכלב יקשר מחוץ לבית המבודד וצד שלישי, יוכל להוציאו לטיול ובתנאי שימנע מגע בין המטייל עם הכלב והבעלים, וזאת כמובן לאחר שהתמגן במיגון מתאים (כפפות מסכה לכול המעט), בתום הטיול ישיבו באותו נוהל אל מחוץ לבית המבודד , לאחר כול טיול שכזה יש לחטא את הידיים בשטיפה יסודית עם מים וסבון.
  • כמובן שעל הכלב להיות קשור ע"י קולר ורצועה ומומלץ גם מחסום לפיו , ציוד זה יהיה של הכלב בלבד ויישאר עמו.
  • במקרה בו נלקח כלב למשמורת מאדם חולה או שנמצא בבידוד, רצוי לקלח את הכלב היטב לפני שמסתובבים אתו בציבור .
  • גם בתרחיש של סגר כולל, החנויות לממכר מזון בעלי חיים יישארו פתוחים למשלוחים, במקרה שתוגבל התנועה יש לאתר חנות המבצעת משלוחים וכן וטרינר מטפל שנמצא קרוב למקרי חירום .
  • מומלץ לשים על קולר הכלב/החתול תג ועליו שם ומספר טלפון של הבעלים, בעיקר למצבים בהם אדם אחר מוציא את הכלב לטיול , חשוב לדאוג מראש שבעל החיים יהיה מסומן בשבב אלקטרוני כמתחייב כחוק, המאפשר לאתר את בעליו.
  • למאכילי חתולי הרחוב מומלץ לארגן תורניות ולהאכיל בקרבת הבית/השכונה, ע"פ הנחיות משרד הבריאות וזאת מבלי ליצור מטרדים תברואתיים.  

גם בימים אלו צוות השירות הווטרינרי ממשיך לטפל בפניותיכם ולטפל בצורה המיטבית בבעלי החיים השוהים בכלבייה ובדאגה לשלומם ולרווחתם.

אנו רוצים להודות לכול המתנדבים אשר בשגרה עוזרים בטיפול השוטף , כולנו תקווה כי המצב יגמר במהרה ונוכל לראותכם שוב בפעילות השוטפת, ימים כתיקונם. 

בברכת בריאות איתנה 

"השירות הווטרינרי אשדוד"

 

close