image

עדכוני המועצה הדתית אשדוד

"מכירת חמץ" בדרכים קלות לכל תושבי העיר כדהלן:

תאריך: 01-04-2020

image

בעקבות הנחית משרד הבריאות שיש להסתגר בבתים ורבים שואלים כיצד יהיה ניתן לקיים "מכירת חמץ", המועצה הדתית מודיעה בזאת כי בהתייעצות עם הרבנים הראשיים ניתן לקיים, מאחד הדרכים הבאות (לפי סדר עדיפות), כדלהלן:

כמו כן, ביעור החמץ ייעשה השנה על ידי השלכתו לאשפה ושפיכת אקונומיקה על מנת לבטלו מאכילת כלב. מי שנשאר לו מעט, יכלה את החמץ דרך האסלה.

close