image

הצעירים של אשדוד מגלים מהי ערבות הדדית

זו שעתם היפה של צעירי אשדוד. במבצע מאורגן בו נטלו חלק תלמידי כיתות י"א-י"ב בארבעה בתי ספר תיכוניים, חולקו באריזת מצרכי מזון שיישלחו לבתיהם של משפחות נזקקות. על המבצע מנצחים היחידה למעורבות חברתית במינהל החינוך ותחום הנוער בחברה העירונית לתרבות הפנאי. ערבות הדדית בהתגלמותה!

תאריך: 25-03-2020

image

למבצע חסר התקדים בהיקפו, עליו מנצחים בעיריית אשדוד, נוספו 60 תלמידי מקיפים, הפעילים במסגרת המעורבות החברתית ותחום הנוער. כעת התלמידים הוכיחו כי זאת שעתם היפה של בני הנוער וצעירי העיר. "אנו מפעילים את התלמידים בשני מסלולים: המסלול הוירטואלי ומסלול חלוקת המזון" אומרת אינדה פלינט, מנהלת התנדבות רשותית במינהל החינוך, ומציינת כי למעלה מ-150 תלמידים התנדבו במסגרת המחויבות החברתית וכבר מקיימים קשר עם ילדים צעירים. 

מזה כשבועיים שתלמידי המחויבות החברתית מתנדבים במסגרת המסלול הוירטואלי ומקיימים קשר עם ילדים צעירים במוסדות החינוך היסודיים. "באמצעות שיחות טלפוניות עם הילדים, בהתאם לרשימות נמסרו מבתי הספר היסודיים, תלמידי המחויבות החברתית מסייעים להם בלימודים, בייעוץ או סתם שיחות עידוד" אומרת פלינט ומציינת את שיתופי הפעולה עם תחום הנוער בחברה העירונית לתרבות ופנאי השותפים לפרויקטים של מעורבות חברתית. 

אתמול, עם קבלת האישור של משרד החינוך המאפשר לרשויות המקומיות להסתייע בתלמידי כיתות י"א-י"ב, הורחבה הפעילות והתלמידים הבוגרים החלו להשתלב גם במשימות התנדבות אחרות. הבוקר, בחרו 60 תלמידי כיתות י"א-י"ב בארבעה מקיפים באשדוד: א', ג', ו', ז', להתגייס למשימות סיוע והתנדבו לעזור באריזת מצרכי מזון ואספקתם למשפחות נזקקות, בהתאם לרשימות שהם קיבלו משירותי הרווחה.   

על הפעילות בקרב התלמידים הבוגרים אחראים היחידה למעורבות חברתית במינהל החינוך ותחום הנוער בחברה העירונית והם מציינים את ההתלהבות ואת רוח התנדבות שמגלים התלמידים, בדיוק כפי שהם מחונכים להם במסגרת התכניות החברתיות. "אנו עדים לשיתופי פעולה בין תלמידים ממקיפים שונים, הנכונים להירתם לכל משימה התנדבותית ועושים זאת בהרבה אהבה והכרה בחשיבותם" אומרים במינהל החינוך ומשבחים כמובן את המינהל לשירותים חברתיים והגופים השותפים במבצע חלוקת המזון והסיוע לציבור הקשישים והמשפחות המיוחדות.

צעירי  אשדוד מתנדבים

צעירי אשדוד מתנדבים

close