image

הודעת משרד הבריאות לציבור

תקנות לשעת חירום המעגנות את הנחיות משרד הבריאות במטרה ליצור "ריחוק חברתי" כחלק מאסטרטגיית ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

תאריך: 20-03-2020

image

הודעת משרד הבריאות מיום 19.03.20

המגן - האפליקציה הלאומית למלחמה בנגיף הקורונה

כדי שנוכל להגן על בריאותם של האנשים בקבוצות הסיכון, של בני משפחתנו ושל כל אחד מאיתנו - על כולנו לקחת חלק במאמץ הלאומי נגד נגיף הקורונה. אפליקציית "המגן" מצליבה את מיקומך עם מפות המסלולים של חולי הקורונה המאומתים ומעדכנת אותך במקרה של חפיפה. האפליקציה פועלת ברקע והמידע שלך נשאר על המכשיר שלך בלבד.

Android

iphone

 

לא יוצאים מהבית-מה מותר ומה אסור

הנחיות למקומות עבודה במגזר הפרטי

close