image

על תיירות וצמיחה כלכלית

הועדה המקומית לתכנון ובניה, דנה אתמול בשתי התכניות להקמת מלונות הבוטיק של רשת הילטון, ונתנה אישורה לשינויים המתבקשים, ללא חריגה מגבולות השטח או גבולות קווי הבניין. אשדוד ממשיכה במאמציה לבסס את התשתיות העירוניות בתחום התיירות ופיתוח רצועת החוף.

תאריך: 12-02-2020

מתאפשרת בעזרת הנמכת מפלס הכניסה למלון ויצירת קומה תחתית נוספת וניצול מיטבי של גבולות בנייה המאושרות בתכניות קודמות
image

אתמול, בישיבה של הועדה המקומית לתכנון ובניה, שודרגו שתי התכניות להקמת המלונות של רשת הילטון היוקרתית, שהבטיחה מלונות בוטיק כיאה לסטנדרטים בינלאומיים. התכניות המאושרות, שלאחת מהן קיים היתר וכבר החלה את הבנייה להקמת המלון, מהוות חלק מתכנית תיירותית להוספת אלפי חדרי מלון באשדוד. 

תכנית המלונאות של הרשת מיועדת לפיתוח אינטנסיבי על בסיס התכנית האסטרטגית לחוף אשדוד. שטח התכנית מצוי בסמוך לחניה הגדולה של חוף "לידו", אשר משמשת את באי החוף ואת השוק העירוני המתקיים פעם בשבוע בשטח החניון עצמו. במגרשים הסמוכים לחניה ולמלונות ישנם עסקי מסעדנות. 

כזכור, המלונות יקומו על שני מגרשים הנמצאים במרחק של  כ-150 מ' אחד מהשני, והשינוי המוצע הוא תוספת של שטחי בנייה בתוך גבולות בנייה מאושרות, ותוספת חדרי מלון ללא חריגה מקווי הבניין. לעומת תכניות קודמות, התכניות מאופיינת בשמירה על נפחי הבנייה, שמירה על החזות לים ולטיילת העירונית.

"תוספת חדרי המלון" אומרים המתכננים, "מתאפשרת בעזרת הנמכת מפלס הכניסה למלון ויצירת קומה תחתית נוספת וניצול מיטבי של גבולות בנייה המאושרות בתכניות קודמות". המשמעות היא שהשינוי נעשה בתוך גבולות קווי הבניין. כמו כן, לשינוי שאישרה הועדה יש משמעות עירונית, שכן הוא תורם לפיתוח תחום הנופש והתיירות ולצמיחה כלכלית, ע"י עיבוי חדרי אירוח וחיזוק אזורי פנאי ונופש ויצירת מקומות עבודה נוספים לטובת כלכלת העיר ותושביה.

close