image

מתחברים לרש"ט

במסגרת פורום מנהלי בתי הספר המקיפים שהתקיים בפסג"ה, אשר התקיים לפני מספר ימים, נחשפה הגרסה הסופית של משחק "מתחברים לרש"ט" המבוסס על מודל s.a.m.r (פואנטדורה, 2006) בו 4 רמות שונות לשילוב טכנולוגיה בהוראה.

תאריך: 16-02-2020

image

המשחק "מתחברים לרש"ט" פותח על ידי מינהל החינוך בעיריית אשדוד ומרכז פסג"ה אשדוד, ובשיתוף עמותת תפוח וסטודיו Touch IT - במטרה להנגיש את מחוון רש"ט (רמות שילוב טכנולוגיות בהוראה) בקרב צוותי החינוך בבתי הספר באשדוד, באמצעות שימוש בכלי פשוט אך ברור דרכו ניתן לראות את שילוב הטכנולוגיה בתהליכי ההוראה והלמידה ברמות השונות.

מחוון רש"ט מתבסס על מודל s.a.m.r (פואנטדורה, 2006) בו ארבע רמות שילוב טכנולוגיה בהוראה: S החלפה, A הוספה, M שינוי, R הגדרה מחדש. המחוון העירוני מרחיב את המודל ומתאר תהליכי הוראה, למידה ודוגמאות לשילוב טכנולוגיה, על רצף ההוראה / רצף יחידת לימוד: הצגת נושא, הקנייה, חקר תרגול והעמקה, בניית והצגת תוצרי למידה, והערכה.
הבנייה של מחוון עירוני באה לאחר מעל עשור של שילוב טכנולוגיה בהוראה ובלמידה – והצורך של מערכת החינוך העירונית (מנהלים, רכזים, מורים והנהגה) לבדוק את אופן ואיכות שילוב זה. צוות הפיתוח הרחיב את המודל לטיוטת מחוון המציגה מחזור למידה על שלביו. בתי הספר באשדוד אשר השתתפו במהלך השתמשו בטיוטה לבניית מחוון ייחודי להם, ובמהלך משותף הוגדר מחוון עירוני מוסכם.

כאמור, בשבוע שעבר התקיים פורום מנהלי בתי ספר ובו המנהלים, שהכירו והיו שותפים לתהליך העירוני בבניית מחוון רש"ט (רמות שילוב טכנולוגיה בהוראה), הפשילו שרוולים, התחלקו לקבוצות והחלו לשחק במשחק המקורי: בתחילה, הרכיבו את פאזל לוח המשחק. לאחר מכן, קראו את הוראות המשחק, סידרו את קלפי המשחק והדיסקיות (כסף המשחק) ובחרו "חיילים".
ואז החל הכיף! כל מנהל/ת בתורו/ה גלגלו את קוביית המשחק והתקדמו על פי הספרה שהגריל על לוח המשחק. כאשר הגיעו למשבצת "הפתעה" – הרימו קלף הפתעה אשר בישר להם על הפתעה טכנו-פדגוגית בתהליך ההוראה ובה קיבלו או נאלצו להחזיר "לבנק" כסף משחק.
כאשר הגיעו המשתתפים למשבצת "בחר קלף" – הרימו קלף מערימת הקלפים ובו תרחיש הוראה חינוכי המשלב טכנולוגיה. המשתתפים נדרשו להחליט לאיזה שלב במודל samr מתייחס תרחיש זה:

S החלפה
A הוספה
M שינוי
R הגדרה מחדש
ולבצע חישוב מושכל בו הם מניחים על לוח המשחק דסקיות בערך שבחרו על האות המייצגת את השלב הטכנולוגי בתהליך ההוראה, על פי התרחיש הנבחר.
לאחר שהניחו כל המשתתפים את הדסקיות (כסף המשחק), המשתתף שזה היה תורו, סרק בעזרת הסמארטפון קוד QR המופיע על הכרטיס הנבחר והועבר לאתר משחק "מתחברים לרשת" ובו סרטון הסבר דיגיטלי על התרחיש והשלב הנכון במודל samr.
המשתתפים אשר בחרו נכון את שלב שילוב הטכנולוגיה בהוראה - קיבלו מ"הבנק" דסקיות כסף נוספות, ואילו אלו שבחרו לא נכון, נפרדו מכסף המשחק אותו הציבו לטובת "הבנק".

 

המשחק

מנהלות משחקות

מנהלות משחקות

מנהלים משחקים

close