image

מעסיקים את בני הנוער

ביום שלישי האחרון התקיים מפגש הפתיחה הרשמי של תוכנית 'בשבילי אשדוד', את המפגש אירחה חברת 'תיירות אשדוד' בבית אריה קלנג זו השנה השישית. המיזם פועל כחלק מפעילותה של הרשות העירונית מהות בראשותה של הגב' סימונה מורלי בריכוזה של חן לסנובסקי. במסגרת המפגש נחשפו חניכי הפרויקט לתוכנית פיתוח התיירות בעיר בעשור הקרוב על ידי מר עופר דרי, מנכ"ל תיירות אשדוד.

תאריך: 24-02-2020

image

'בשבילי אשדוד' הוא מיזם תעסוקה ייחודי לבני לנוער. במסגרת מיזם זה עוברים בני נוער אשדודיים קורס הכשרה מקיף הכולל תכנים מקצועיים בנושאים: אדריכלות, היסטוריה ותרבות של העיר וכן עמידה מול קהל, רטוריקה, משחק ותיאטרון. המפגשים כוללים הרצאות פרונטליות, סיורי שטח וסדנאות הממוקדים בנושא אשדוד. במפגשים אלה בני הנוער יבקרו באתרים היסטוריים, אתרי תרבות ופנאי, אתרי מורשת ועוד ובסוף ההכשרה בני הנוער יוכשרו להעביר הדרכות מקצועיות לתושבי העיר ולתושבי חוץ ולהכיר להם את אשדוד מזווית שאליה לא נחשפו קודם.

שותפים לפרויקט: מר עופר דרי, מנכ"ל החברה לתיירות, הגב' מלי בונאבידה - מורת דרך מטעם החברה לתיירות, הגב' אילנה סיסו - מנהלת קשרי קהילה באגן אדמה, הגב' אינדה פלינט - מנהלת התנדבות רשותית במנהל החינוך עיריית אשדוד, הגב' אפרת נהרי - רכזת מעורבות חברתית, סמנכ"ל דוברות ותקשורת תאגידית נמל אשדוד - מר יגאל בן זקרי,  חגית אוחנה - חברת קרן קיימת לישראל, רפרנט התוכנית מטעם מהות יחיאל מלכה רכז קשרי חוץ וקהילה, ימית הוניקמן - מנהלת מח' קיימות ואיכה"ס עיריית אשדוד, מירב יגר- חינוך והסברה איגוד ערים איכות הסביבה, אריאלה רוזנטל - מנהלת המחלקה לקשרי חוץ עיריית אשדוד.

close