image

עידוד בבידוד

השבוע החליטו בני נוער בשיתוף עם עובדי תחום מניעה והתנדבות של 'מהות', ובהובלת היחידה למעורבות חברתית במנהל החינוך, לשמח אזרחים ותיקים בעיר ובעיקר את מתנדבי "סבא-בא". באנו לעודד!

תאריך: 22-10-2020

image

ברביעי האחרון יצאו עובדי תחום מניעה והתנדבות של  'מהות', בשיתוף עם  בני הנוער הפועלים בתוכנית מוגנות חברתית במסגרת תחום חוסן קהילתי ובני הנוער נוספים המגיעים מהתיכונים בעיר והפועלים בתוכנית המעורבות החברתית, בהובלת היחידה למעורבות חברתית במנהל החינוך.

המטרה: לעשות שמח, לאזרחים ותיקים בעיר בתקופה המאתגרת שעוברת עליהם.

הפעילות כוונה למתנדבי 'סיירת סבא-בא' המקסימים, אותם מתנדבים  הפועלים בימי שגרה במרחב הציבורי ובעצם פעילותם מגבירים את תחושת הביטחון של האזרחים הוותיקים.

סיירת 'סבא בא' פועלת ברשות העירונית 'מהות' זו השנה השישית. השנה, בשל הקורונה, פעילותם של המתנדבים, שכולם אזרחים ותיקים, מתקיימת לסירוגין וזאת בהתאם להנחיות של משרד הבריאות והתו הסגול.

מנכ"לית הרשות 'מהות' הגב' סימונה מורלי ביקשה לשמח את אותם מתנדבי סיירת 'סבא בא' הנמצאים בבידוד מרצון לאורך כל התקופה האחרונה בשל נגיף הקורונה וכמעט שלא יוצאים מהבית.

גם יו"ר הרשות הרב מני אזולאי הגיע בעצמו למיזם המוברך, בכדי לברך ולעודד את הנערים והנערות על המעשה החשוב וציין: "בחיים - לתת זה לקבל".

האזרחים הוותיקים הופתעו מהביקור המרענן של בני נוער המגיעים מתוכניות הפועלות ברשות וכן בני נוער מהתיכונים בעיר הפועלים בתוכנית המעורבות החברתית.

חברי הסיירת קיבלו בהתרגשות רבה את הביקור והתגובות החמות מיהרו להגיע אל כל הגורמים הנוגעים בדבר, על החיבוק החם והתמיכה בימים לא פשוטים אלה.

אחת המתנדבות בסיירת סבא- בא אמרה: "תודה רבה על הביקור המרענן , על השי, ובעיקר על הדאגה והאכפתיות של הרשות, לנו המתנדבים".

בפעילות לקחו חלק כ- 30 בני נוער שיצאו  לפעילות, כשבאמתחתם קיט לפינוק בבידוד, הכולל: ברכה אישית, עוגה, נרות לשבת ומגנט מידע עם טלפונים חשובים. החלוקה התבצעה באופן מופתי ובני הנוער שלקחו חלק בפעילות.

החיבור הנ"ל נוצר במטרה לקדם שיתופי פעולה בין הרשות העירונית 'מהות' ובין העירייה ובנוסף לחבר ולחזק את הקשר הבין דורי בין בני הנוער לאוכלוסייה הוותיקה בעיקר בתקופה זו.

 

ערכות עידוד

מעודדים

מעודדים

תלמידים

מעודדים

close