image

מתמודדים עם הטבע, נערכים לחורף

כחלק מההיערכות הנרחבת של עיריית אשדוד לקראת החורף הקרב, סיימה העירייה להיערך לחורף בתחום התשתיות והניקוז. במסגרת ההיערכות נוספו 40 קולטנים חדשים שמוקמו במקומות מרכזיים במטרה לתת מענה טוב יותר לכמויות המשקעים. נערכים היטב לחורף.

תאריך: 27-10-2020

image

עיריית אשדוד סיימה את היערכותה לחורף גם בתחום התשתיות והניקוז. במסגרת ההיערכות נוספו 40 קולטנים חדשים במקומות רגישים ומרכזיים במטרה לתת מענה טוב יותר לכמויות המשקעים. כל קולטן יכול להכיל עד 50 ליטר לשנייה. (סה"כ בעיר ישנם 11,040 קולטנים). מנהל אגף נחל וניקוז בעירייה, מירון יעקובוב, סיים לבצע עבודה רחבת היקף בעיר, לאחר מיפוי מעמיק שביצע בחורף האחרון. הוא אסף את הנתונים שהוזנו למערכת שליטה ובקרה במוקד העירוני במהלך החורף האחרון, ובתום דיון מקצועי נבחרו המקומות בהם בוצעו התוספות.

תוספת קווי הולכת ניקוז מים

קו חדש ברחוב מנחם מנדל ברובע א' – תוואי השטח הינו חד מאוד עם שיפוע גדול. זרימת המים מתבצעת מכיוון מזרח למערב, והמים היו נכנסים בחלקם לחניית עמיגור שהייתה מוצפת כתוצאה מכך. אגף תשתיות ביצע בשיתוף אגף נחל וניקוז, הצליח ליצור מעקף וחיבור קו הולכה חדש לקו המים הראשי ברחוב, תוך יצירת שיפוע הנדסי אשר ייצור את הוויסות הנכון.

שיקום ושדרוג הנקזים - החורף האחרון, שהיה הקשה ביותר ב- 30 שנים, גרם לנזקים לחלק ממערכות ההובלה העירוניות הוותיקות. הנקזים העירוניים נפגעו ונזקקו לשיקום, וכן בוצע בהם גם שדרוג כחלק מהפקת הלקחים שבעיקרו היה בניית מעיין גג שמירה וחיזוק עם בטון את סביבת ההולכה של הנקז. 

נקז בזק - בסערה האחרונה חלק ממנו נפגע באופן משמעותי ובוצע שם תהליך שיקום רחב יותר במטרה לתת מענה טוב יותר במהלך הגשמים.

נקז לידו - הנקז סבל מנזקי החורף ובחלקו הגדול נהרס באופן משמעותי, לכן היה צורך לשקם אותו. מייד לאחר סיום החורף ותכנון מחדש של המקום החלו לבצע את עבודות השיקום במקום תוך הרחבת הפתחים ויצירת גג בטון במטרה לשמור על הנקז מפגעי מזג האוויר.

נקז אורנים בביצוע – שיקום - חיזוק ושדרוג סביבת הנקז.

נקז מזרחי – טיפול בנחל וחיזוק המערכת הפיזית לאחר הסערה.

ראש מנהל תפעול, שלמה רוטנברג: "סיימנו את ההיערכות ודאגנו להוסיף קולטנים חדשים ולשפר במספר מקומות את תשתית הניקוז כחלק משדרוג ההיערכות שלנו לחורף."

קולטן

קולטן

close