image

מפגשי אבות

שיתוף פעולה מעניין ומיוחד במינו נוצר השנה בין מחלקה אזורית א', ד', ה' וסיטי ובין מרכז עוצמה, במטרה לתת מענה לקבוצת אבות בנושאים של התנהלות אסרטיבית בחיי היום יום, ניהול כלכלי, מיצוי זכויות ושיח בנושאים המעניינים אותם.

תאריך: 22-10-2020

image

לפני כשנתיים המחלקה האזורית הוציאה קבוצה של אבות לסדנה בתנאי נופש בבית הויס, שבעקבותיה נוצר גרעין של אבות שביקש המשך פעילות משותפת. מתוך כך נוצר החיבור עם מרכז עוצמה ונולדו מפגשי האבות שאליהם הצטרפו גם אבות חדשים המוכרים במחלקה. במהלך הסגר הראשון לוו חלק מהמשתתפים באופן פרטני על ידי מרכז עוצמה לצורך מיצוי זכויותיהם מול הוצאה לפועל, ביטוח לאומי, הפיקוח העירוני ועוד...

באותה העת עלתה הצעה לקיים מפגש בזום, אך זו לוותה בחששות רבות מצידם, ובעקבות זאת הוזמנו המשתתפים למפגש היכרות עם הזום, תוך הדרכה על האפשרויות השונות והמגוונות שיש לפלטפורמה הזאת להציע, לצד שיח על היתרונות והחסרונות של הדבר.

הסדנה האחרונה, שלוותה על ידי דינה צ'אק מוריס ממרכז עוצמה ומיטל זבולון ממחלקה א', עסקה בהתנהלות אסרטיבית בחיי היום יום, בדפוסי תקשורת שונים ובניהול שיחות קשות. המשתתפים הביאו עימם את החוויות האישיות שלהם, התוו את התוכן ודאגו לכיבוד.

עם סיום הסגר ובעקבות חרדות ופחדים של המשתתפים מהתקופה, חלה ירידה משמעותית במספר המשתתפים בסדנה. למרות הירידה, הובן כי הצורך בקיום הקבוצה עודנו קיים כחוויה קהילתית ומקום לשיח פתוח של אבות בתוך מחלקת הרווחה. מתוך כך הוחלט כי שיתוף הפעולה ימשיך להתקיים גם בשנת 2021, בתקווה לעזור לכמה שיותר אבות המעוניינים לקחת חלק בתהליך. זאת בהתאם למציאות החיים החדשה.

close