image

מנצחים את הקורונה בחינוך

ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, הנחה אתמול בישיבת מטה הקורונה העירוני לרכז מאמץ עילאי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה במערכת החינוך, מתוך מטרה לשמור על אשדוד ירוקה.

תאריך: 26-10-2020

image

אשדוד מוגדרת כעיר ירוקה, ומדי יום חלה ירידה נוספת ברמת התחלואה בעיר. רבע מחולי הקורונה באשדוד הם בגילאי 0-18 וזה אומר שמערכת החינוך היא המוקד שנמצא בסיכון המשמעותי ביותר כעת, ויש לרכז שם מאמץ במניעת התפשטות הנגיף. לעיתים קרובות, ילדים אינם מפתחים תסמינים, לכן הקפדה על הנחיות בבית, במעון, בגן הילדים ובבית הספר היא קריטית.

על מנת לשמר את המגמה בעיר, נוכח ההבנה שהנתונים יכולים להשתנות באופן מהיר אם הכללים לא יישמרו, אנו נוקטים בפעולות שונות על מנת לעצור את שרשרת ההדבקה בעיקר במערכת החינוך. בין היתר, הוחלט על הפעלת הגנים רק 5 ימים בשבוע, מניעת כניסה של גורמי חוץ, וכן ביצוע בדיקות קורונה לצוות פעם בשבוע.

הגברת הבדיקות - נראה כי יש היענות גבוהה מאוד בקרב עובדי מערכת החינוך, שהגיעו להיבדק במתחמים שפתחנו במהלך השבוע שעבר ובסופ"ש האחרון, גם אם הם מרגישים טוב וללא תסמינים. נוסף על כך, ראש העיר הנחה לבדוק רכישת מכשירים לבדיקת קורונה מהירה שיהיו בשימוש מערכת החינוך.

שימוש בטכנולוגיות חדישות - במטרה למנוע את התפשטות המגפה, עיריית אשדוד מובילה בשימוש בטכנולוגיות חדשניות, וכפועל יוצא, בקרוב ייעשה שימוש בפיתוח של חברה נוספת (תרמוגארד), המסייע באיתור מקומות התפשטות באמצעות מדידת חום פשוטה שתתבצע בכל מוסד חינוכי באשדוד. נתוני מדידות החום מ-250 כיתות ברחבי העיר, יועברו למערכת החברה, ובאמצעות שילוב של בינה מלאכותית והצלבת נתונים, ניתן יהיה לחזות בדיוק היכן ישנה עלייה ברמת התחלואה.

חיזוק עבודת המשל"ט (מרכז שליטה ובקרה) - החל מחודש אפריל המרכז מבצע חקירות אפידמיולוגיות לתושבי העיר שחלו בנגיף הקורונה. הצוותים המיומנים מפיקים מידע רב על מקומות שבהם הנגיף עלול להתפשט בעיר, ומעבירים את הנתונים לגורמי העירייה על מנת לרכז מאמץ ולקטוע באופן מיידי שרשראות הדבקה אפשריות באמצעות ביצוע בדיקה מהירה לכלל התושבים הנמצאים באזור ההתפשטות.

הגברת האכיפה - ראש העיר הנחה על הגברת מאמצי האכיפה בכל רחבי העיר, במטרה למנוע הפרת הנחיות העלולות לגרום לעלייה בתחלואה.

close