image

החל מיום ראשון - הקלות בסגר

כזכור, ממשלת ישראל ותכנית מגן ישראל הודיעו כי אם מגמת התחלואה תצביע על בלימה וירידה משמעותית ברמת ההדבקה, יינתנו הקלות בסגר בהתאם לשינויים החיוביים. ביום ראשון (18/10), לאור הירידה הדרמתית בנתוני התחלואה, יהיו הקלות בכל הערים שאינן אדומות. בערים אדומות יימשך הסגר ללא שינוי. אשדוד כבר לא אדומה ויהיו בה הקלות, אך הציבור נדרש להמשיך ולהקפיד על מסכות וריחוק

תאריך: 18-10-2020

image

ישיבת קבינט הקורונה והממשלה אישרו ביום שישי את תקנות משרד הבריאות לכניסת שלב ראשון בהקלות על הסגר. זאת לאור המגמה החיובית בנתוני התחלואה ואם לא יחול שינוי במגמה הרי שהחל מיום ראשון הקרוב, 18.10.20, ייכנסו ההקלות כדלקמן: 

  1. אפשרות לפתיחת מקומות עבודה ללא קהל.
  2. איסוף עצמי ממסעדות (טייק אווי).
  3. פתיחת מעונות יום וגני ילדים בגילאי 0-6.
  4. פתיחת שמורות טבע, גנים לאומיים וחופים.
  5. פתיחת הר הבית, רחבת הכותל המערבי, וכנסיית הקבר לתפילה במתווה שייקבע ע"י משרד הבריאות, בט"פ ומל"ל לפי קפסולות.
  6. הסרת מגבלות יציאה מהבית.
  7. יבוטל האיסור לבקר בבתים אחרים, ובלבד שיעמדו במגבלת ההתקהלות.
  8. התקהלויות: במרחב פתוח – עד 20 איש; בחלל סגור – עד 10.
  9. יתאפשר קיום אימונים לספורטאים במשחקי כדור בליגות הגבוהות. 

ההחלטות הנ"ל יהיו בתוקף עד ליום 31.10.20. 

בעירייה אומרים כי ההקלות באשדוד הן תוצאה של מאמץ מרוכז ואינטנסיבי של כל גורמי המערכת והתושבים, אשר גילו אחריות קולקטיבית ופעלו יחד לצאת מהאזור האדום. הודות להתנהלות התושבים והפעילות שמבצעים כל הגופים הציבוריים (העירייה, פקע"ר, מד"א, משרד הבריאות והמשטרה) נראה שהמגמה החיובית נמשכת ואשדוד כבר מתקרבת לצבע הצהוב. בקצב הזה אפשר שבקרוב תהיה העיר ירוקה. 

בעירייה מבקשים להודות לכל השותפים ובעיקר לציבור התושבים וקוראים להם להמשיך להקפיד על ההנחיות, כי הנגיף לא עזב אותנו עדיין.

הקלות הסגר החל מתאריך 18.10.20

close