image

ברכות לתושבי רובע ט"ו

הערעור על החלטת הועדה המחוזית לבנייתם של 250 יח"ד ברובע ט"ו, אותו הגישה רשות מקרקעי ישראל, נדחה ופרויקט "בית בלב הרובע" יכול לצאת לדרך.

תאריך: 27-10-2020

image

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי עמד בהבטחתו לתושבי רובע ט"ו, ויכול לרשום לעצמו הצלחה בהחלטה לצמצם את מספר יחידות הדיור בתכנית "בית בלב הרובע" ברובע ט"ו. כזכור, הועדה המחוזית אישרה את הבקשה לצמום מספר יח"ד בתכנית ורשות מקרקעי ישראל הגישה ערעור על ההחלטה. 

היום הודיע ראש העיר על ההחלטה הסופית שהתקבלה בעניין רובע ט"ו ובירך את התושבים. "ברכות לתושבי רובע ט"ו" כך פתח את הפוסט ובישר לתושבים כי "נדחה ערעורה של רשות מקרקעי ישראל על החלטת הוועדה המחוזית, כך שההחלטה לצמצם את מספר יחידות הדיור במתחם הצעירים ברובע ט"ו נותרה בעינה". 

ד"ר לסרי ציין כי פרויקט 'בית בלב הרובע' הינו מיזם נוסף של הסכם הגג, אשר "ימנה 250 יחידות דיור בלבד! כפי שהתחייבתי בפני תושבי הרובע" והביע תקווה כי "רשות מקרקעי ישראל יבצעו את התיקונים הדרושים בתכנית בהקדם, כדי שנוכל להביאה לאישור הוועדה המחוזית כמה שיותר מהר, ומשם לשיווק הקרקע לקבלנים". 

לסיום ד"ר לסרי הבטיח כי "אנחנו נמשיך, במסגרת הסכם הגג, לקדם ולהביא בכל רחבי העיר, פתרונות דיור לזוגות הצעירים הרוצים להקים את ביתם באשדוד".

close