image

מבצע לאיתור ליקויי בטיחות באתרי בנייה

במהלך מבצע לאיתור ליקויי בטיחות באתרי בנייה באשדוד, נמצאו אתרים עם ליקויים שחייבו הוצאת צווי סגירה. כ-20 אתרים נסגרו וחלק מהאחראים יוזמנו לבירור ושימוע לפני נקיטת צעדים. שומרים על הבטיחות – שומרים על החיים.

תאריך: 07-01-2020

image

יחידת השיטור העירוני באשדוד, פקחים ממשרד העבדה, נציגי הפיקוח על הבנייה בעיריית אשדוד והמשרד לבטיחות וגיהות, ערכו אתמול (5/1/20) מבצע לבדיקת רמת הבטיחות באתרי הבניה בעיר, במהלכו נמצאו לא מעט ליקויים ומחדלים בטיחותיים אשר הביאו לדוחות וסגירת חלק מאתרי הבנייה.

על המבצע נצחו אנשי השיטור העירוני והפקחים במטרה לבחון ולוודא כי אתרי הבנייה עומדים בכל כללי הבטיחות והגיהות. זאת לאור המקרה הטראגי בו מצא פועל בניין את מותו לפני כשבועיים באחד האתרים.


במסגרת המבצע נבדקו ונסרקו מעל 20 אתרי בנייה בעיר, כשרובם המכריע נמצאו עם ליקויים. "בעקבות הפעילות הוצאו צווי סגירה לכ-20 אתרי בנייה בעיר" אומרים בשיטור ומבטיחים כי מבצעים כאלה יימשכו מעת לעת על מנת להבטיח את ביטחון העובדים ובעיקר לשמור על חייהם.


החלטה זו נולדה לאור מצב הבטיחות הלקוי בחלק מהאתרים, כאשר האחראים על ניהול ותפעול האתרים יזומנו בתקופה הקרובה לבירורים ולשימועים. כמו כן, בעירייה מבקשים להדגיש כי בחלק מהאתרים לא הקפידו על הנחיות משרד העבודה אשר ניתנו בעקבות הבקרות שנערכו בחודשים האחרונים. על כן, יישקלו צעדי ענישה ונקיטת סנקציות נוספות כנגד האחראים.


בשיטור העירוני מבטיחים כאמור כי הם ימשיכו לפעול לצמצום ואכיפה של תופעות הפוגעות באיכות החיים בכלל וליקויים באתרי הבנייה בפרט, כשהדגש המוביל את פעילות היחידה נועדה לשים קץ לנפגעים בנפש ואובדן חיי אדם.

close