image

דגל יופי למקלטים העירוניים

שיתוף פעולה בין פיקוד העורף למועצה לישראל יפה הניב תחרות ארצית שבחנה את רמת האחזקה של המקלטים הציבוריים בישראל. לאור הצלחת הפיילוט החליטו בפיקוד העורף לקיים גם השנה את תחרות המקלט הציבורי היפה בישראל. ומי קטף את הפרס - אשדוד כמובן.

תאריך: 02-01-2020

מוכנות המקלטים הציבוריים היא בבחינת שירות בסיסי לאזרח ולא בבחינת מותרות
image

פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה ממשיכים לשתף פעולה והשנה, במסגרת סך התחרויות שהמועצה לישראל יפה מקיימת בישראל, התקיימה גם תחרות על המקלט הציבורי היפה בישראל. קטגוריה זו נוספה לראשונה בשנת 2010 והשנה, לאחר תרגיל העורף הגדול "נקודת מפנה 5" ומשהתברר כי יש מקום רב לשיפור מצב המקלטים בישראל, התחרות קיבלה משנה תוקף. 

מטרת התחרות היא לעודד את הרשויות המקומיות להגביר ולשפר את פעילותן בתחום המוכנות ואחזקת המקלטים הציבוריים, תוך הגברת המעורבות והמודעות של הקהילה. במהלך תחרות זו, המתבצעת בשיתוף פיקוד העורף, נבחנים המקלטים הציבוריים בקריטריונים של מוכנות, חזות – פנימית וחיצונית, ורמת תחזוקה.
ויצמן משיח, סמנכ"ל המועצה לישראל יפה, אמר: "מוכנות המקלטים הציבוריים היא בבחינת שירות בסיסי לאזרח ולא בבחינת מותרות." 

תחרויות המועצה לישראל יפה, הנערכות מזה עשרות שנים בכל הארץ ובקטגוריות שונות, נועדו לעודד את אזרחי המדינה לפעילות סביבתית וחברתית ולהפוך אותם לשותפים פעילים במאמצי הטיפוח הסביבתי ובשמירה על ערכי האסתטיקה בארץ. מאז התחרות הראשונה הלכו והתווספו קטגוריות שונות אשר השפיעו באופן ניכר על הנראות הסביבתית, מחוץ ומבית, והיום ישראל נראית הרבה יותר יפה.

מספר המשתתפים בתחרויות המועצה לישראל יפה עולה בהתמדה מדי שנה, הודות להצטרפות גופים וארגונים נוספים מכל רחבי הארץ, אשר רואים חובה להשתתף במאמץ המשותף ולשפר ככל שניתן את המרחב הציבורי. מגמה זו מהווה עדות להצלחתן של התחרויות הן בהגברת המודעות לנושאים ירוקים ואסתטיים והן בחשיבות שהציבור רואה כיום בקידום ערכים סביבתיים בדגש כמובן על המרחב  הציבורי.

השנה, אשדוד זכתה בתחרות החשובה ואל ארון הגביעים והפרסים שזכתה אשדוד במהלך השנה האחרונה, נוסף כעת גם פרס חשוב – "דגל היופי לעיר אשדוד" בתחרות המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה. נציגי העיר – סגן ראש העיר הרב אברהם אמסלם, מנהל אגף ביטחון מר אריה איטח, מנהל השיטור העירוני והאחראי על המקלטים הציבוריים דוד בן-שטרית ועובד המחלקה מר יעקב סויסה.

close