image

פעילות קווי השירות במהלך חגי תשרי תש"פ

תאריך: 18-09-2019

image

נוסעים יקרים, להלן אופן פעילות קווי השירות בכל אזורי הפעילות במהלך חגי תשרי 

ראש השנה:

29.9-   ערב ראש השנה- הקווים יופעלו במתכונת של יום שישי.

30.9-  א' ראש השנה- קווי השירות לא יופעלו ביום זה.

1.10-   ראש השנה – הקווים יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.

2.10-  יום רביעי – הקווים יופעלו במתכונת של יום ראשון.

 

כיפור:

8.10-  ערב יום כיפור - הקווים יופעלו במתכונת מצומצמת מהרגיל של יום שישי.

9.10- יום כיפור-  הקווים יופעלו במתכונת מצומצמת מהרגיל של מוצאי שבת.

 

סוכות:

13.10-  ערב סוכות- הקווים יופעלו במתכונת של יום שישי.

14.10-  סוכות- הקווים יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.

15.10-  יום שלישי-הקווים יופעלו במתכונת של יום ראשון.

 

שמחת תורה:

20.10-  ערב חג שמחת תורה- הקווים יופעלו במתכונת של יום שישי.

21.10-  חג שמחת תורה- הקווים יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.

22.10- יום שלישי-הקווים יופעלו במתכונת של יום ראשון.

כל זמני הנסיעה המעודכנים יופיעו במודיעין האתר בסמוך למועדי החגים.

חג שמח ונסיעה בטוחה!
לעדכונים בזמן אמת חייגו 5900* מוקד מטרופולין.

close