image

חוזרים ללימודים על בטוח

תאריך: 29-08-2019

image

טיפים בנושא בטיחות לילדים ולהוריהם

עם תחילת שנת הלימודים החדשה,

אתם והילדים ודאי עסוקים בהכנות ובלימודים.

יחד עם זאת חשוב מאוד לא להזניח

את המחשבה על בטיחות הילדים.

מומלץ לשנן לעצמכם עם הילדים מספר כללים שיבטיחו את בטיחותכם:

הנחיות בטיחות בדרך

close