image

ציר הרצל לקראת פתיחה

לקראת פתיחת ציר הרצל במתכונתו המלאה, בשבוע הבא יבוצעו עבודות להתקנת אמצעי בטיחות למיתון מהירות הנסיעה (באמפרים), צביעת הנתיב הציבורי וסימוני דרך. על מנת שלא להפריע לתנועה - ציר הרצל ייסגר לסירוגין והעבודות תבוצענה בשעות הלילה בהתאם לאישורי המשטרה. על מועדי הסגירה המלאים, תפורסם הודעה ברשתות ובאתר העירייה. אנא סעו בזהירות ובבטחה.

תאריך: 03-07-2019

image

בהמשך להצהרה של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי כי ציר הרצל ייפתח לתנועת אוטובוסים תוך 60 יום, יצאה העירייה בהודעה על חידוש העבודות לאורך הציר, וכבר בשבוע הבא יתקיימו עבודות לילה על ציר הרצל, בהתאם לאישורי המשטרה. העבודות תעשנה על מקטעים שונים בציר הרצל, לסירוגין, והן תכלולנה: עבודות התקנה של אמצעי בטיחות למיתון מהירות הנסיעה, עבודות צביעה וסימוני דרך והצבת תמרורים.

 כבר עתה ניתן לראות את השינויים בתשתית הכביש, ברמה ובאיכות החומרים ובמראה הכללי של הציר. התחנות החכמות כבר הוצבו לאורך הציר ובקרוב יחלו בהדרכה לשימוש מושכל בטכנולוגיה המוצגת בהן. "העבודות שתעשנה החל מהשבוע הבא, משלימות את סך הפעולות שנעשו על הציר על מנת לשדרג את רמת הבטיחות עבור הולכי הרגל והמשתמשים בדרך" אומרים בעירייה ומציינים כי העבודות תעשנה כאמור בלילה על מנת לצמצם ככל האפשר שיבושי תנועה ולאפשר את ריכוז העבודות בהתאם למקטעים שונים שעל הציר.

 תזכורת: במסגרת תכנית התחבורה הציבורית נעשו עבודות רחבות היקף במהלכן הוחלפו תשתיות מים, ביוב, חשמל וטלפוניה לאורך הצירים, תשתיות ישנות שכבר לא מתאימות לקצב ההתפתחות של אשדוד, ועבודות נוספות שכללו סלילה חדשה של הצירים, חידוש וארגון המדרכות, הוספת נתיבי אופניים, החלפת אבני הדרך והצבת מעקות, שתילה, תמרור וצביעה, התקנת מצלמות חדשות ושיפור כללי של חזות הכניסה לעיר.

 השלמת העבודות בציר הרצל מצטרפות לציר מנחם בגין ומייצרות רצף לנתיב תחבורה מועדף עבור התחבורה הציבורית. המשך הפרויקט יכלול כידוע את ציר ז'בוטינסקי ודרכים בשכונות המזרחיות, הנמצאים כרגע בשלב תכנוני מתקדם בהתאם לתכנית המקורית, ושכולם יחד נועדו להתחבר לתכנית תחבורתית משודרגת ברמה הגבוהה ביותר בארץ, תוך שימת דגש על הבטיחות בדרך. כמו כן, האוטובוסים החשמליים נמצאים בקו ייצור ואמורים להגיע בעוד כ-10 חודשים. עם קליטתם, ייקלטו גם נהגים חדשים ותגובש תכנית הקווים החדשה של העיר אשדוד.

close