image

תרגיל תרגיל תרגיל

בתאריך 18/6/19 בשעה 10:05 יתקיים ניסוי התרעה בעיר אשדוד ברובעים: י"א, י"ב, ט"ו, י"ז והמרינה בלבד.

תאריך: 16-06-2019

image

במסגרת התרגיל יופעלו המערכות הבאות:
מערכת הצופרים של פיקוד העורף ברובעים שצוינו למעלה, אפליקציית פיקוד העורף, תחנת הרדיו קול ברמה, אתר פיקוד העורף וכן ערוץ 9.

זכרו, מוכנים בשגרה - בטוחים בחירום.

close