image

שומרי הסף של חופי אשדוד

אשדוד התברכה בשבעה חופי רחצה מוכרזים וברצועת חוף מהיפות בישראל. במהלך עונת הרחצה אלפים פוקדים את החופים בכל יום ונהנים משירותי חוף ברמה הגבוהה ביותר. הים הוא מקום בילוי ופנאי המזמן מגוון רחב של פעילות אך יכול להיות גם מסוכן. התנהגות נכונה מצילה חיים.

תאריך: 10-06-2019

image

חופי הרחצה בישראל נחשבים משאב לאומי לתיירות ולנופש עממיים. הפעילות בחופי הרחצה שונות ומגוונות. עם זאת, החופים עלולים להיות מסוכנים ולצערנו, לעיתים מתרחשים בחופים אירועי טביעה, תאונות ופגיעות רבות. לכן, בראשון האחרון, התקיים מפגש של מערך אכיפת החופים, במרכז להורות משמעותית, ששם דגש על הטיפול ומניעת מצבי סיכון הנגרמים מרעש, נסיעה בחוף, אי ציות להוראות מציל, בעלי חיים, רחצה במקום אסור ועוד.

 השנה, במפגש שהובילו הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות, בראשות מנכ"לית הרשות - הגב' סימונה מורלי, ומר אריה תורגמן - מנהל אגף החופים, לקחו חלק כלל גורמי האכיפה הפועלים בחופים: הפיקוח העירוני, מנהלי התחנות, השיטור הימי, השיטור העירוני וגורמי הביטחון העירוני, במטרה ליצור שיח מקדם ולשלב כוחות במניעת תופעות לא רצויות ולקדם מערך ביטחון בחופים.

 מר שלמה רוטנברג - ראש מנהל תפעול, פתח את היום והצהיר שיש להמשיך ולהוביל תהליכי חשיבה וליישמם והוסיף שליום זה חייבת להיות המשכיות.  אחריו, עלו מר אריה תורגמן - מנהל אגף חופים ומר דדי אזולאי – מפקד השיטור העירוני, שתיאר את מעני משטרת אשדוד, תוך התייחסות לפעילות בחופים.  

 לאחר שיח פורה הועלו מספר רעיונות, בהם: טיפול אגרסיבי יותר בפורעים והגברת המודעות, באמצעות הפצת מנשרי הסברה, על מנת להגביר את המודעות בחופים. לעמידה בדרישות החוק, הצווים, התקנות והנהלים יש השלכה ישירה על הפחתת אירועים שכאלה. הגברת הפיקוח, האכיפה, הביקורת, המודעות ונקיטת אמצעי בטיחות בסיסיים עשויים למנוע את התאונה הבאה.

 בתמונה: צוות מערך אכיפת החופים

 

 

close