image

כוחה של מילה

ההיסטוריה מביטה בהערצה על הנואמים הגדולים שלה ומייחדת להם מקום של כבוד בין דפיה. השבוע אפשר היה לחזות בצעירות וצעירים שהצליחו להפנט את קהל השומעים ביכולת הרטוריקה שלהם ומן הסתם שמם עוד יירשם בדפי ההיסטוריה.

תאריך: 26-05-2019

"תחרות זו היא אירוע שיא של פעילות שוטפת לאורך כל השנה, בהם התלמידים לומדים על הקשר בין דיפלומטיה למעורבות ואקטיביזם חברתי
image

אינדה פלינט

בשבוע שעבר התכנסו באולם מועצת העיר 20 תלמידות ותלמידים לתחרות "הנואם המשכנע", במסגרת התוכנית "שגרירים צעירים" של המעורבות החברתית במינהל החינוך ובשותפות עם המחלקה לקשרי חוץ בעירייה.

 התלמידים עלו לתחרות, שהיתה בסימן הרוח הישראלית, כשהם חנוטים בחליפות ובלבוש רשמי כיאה לנואמים ייצוגיים העומדים במרכז הבמה, ונאמו בתחומים רבים כמו: התנדבות, זכויות אדם, אנטישמיות, שיפור מערכת החינוך ועוד. חלק מהנאומים נערכו בשפה האנגלית והתלמידים הפגינו יכולות רטוריות מרשימות.

 "תחרות זו היא אירוע שיא של פעילות שוטפת לאורך כל השנה, בהם התלמידים לומדים על הקשר בין דיפלומטיה למעורבות ואקטיביזם חברתי" אומרת גב' אינדה פלינט, מנהלת התנדבות רשותית במינהל החינוך, ומשבחת את התלמידים אשר הפגינו יכולת מרשימה בתורת הנאום וביכולת להציג נושא בצורה כה משכנעת. "אנו מאמינים בנוער האיכותי של אשדוד ובוטחים ביכולתו לקדם ולהשפיע על מהלכים חברתיים" היא אומרת.

 

 

close