image

חלליות לא כמו שחשבתם

תלמידים מעשרה בתי ספר באשדוד משתתפים בתחרות מיחזור חדשנית ולשם כך הם נעזרים בחלליות מיוחדות שנחתו בעיר. הזוכים בתחרות יקבלו 10,000 ש"ח, מתנת עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה. מותר לציבור לסייע לתלמידים ולהיות שותפים בניצחון.

תאריך: 29-05-2019

image

במהלך חודש מאי, עשרה בתי ספר באשדוד משתתפים בתחרות חלליות מ.א.י ומצטרפים למיזם חדשני לאיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות למיחזור, מטעם עיריית אשדוד, איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד ותאגיד המיחזור מ.א.י למיחזור פסולת אלקטרונית בישראל. במסגרת הפעילות, תלמידי בתי הספר עברו הדרכה בנושא נזקי הפסולת האלקטרונית, וכל תלמיד קיבל חללית מיחזור שהוא הרכיב בעצמו ולקח לביתו.

 "את החלליות התלמידים לוקחים לביתם ו'מטעינים' אותן בפסולת אלקטרונית הכוללת בין היתר מכשירים כמו סמארטפונים ישנים, כבלים, אזניות, מחשבים ניידים שאין בהם יותר צורך ועוד" מסבירים מארגני המיזם ומציינים: "התלמידים משיבים את החלליות לבתי הספר, לתערוכה צבעונית, והמכשירים שייאספו יפונו למיחזור נקי ובטוח על ידי תאגיד מ.א.י".

 יחד עם פרויקט החלליות, בכל בית ספר הוקם מוקד איסוף קבוע לפסולת אלקטרונית ובית הספר שיאסוף את הכמות הגדולה ביותר של פסולת אלקטרונית, יקבל מעיריית אשדוד ואיגוד ערים אשדוד חבל יבנה פרס של 10 אלפים שקלים!!  גם תושבי העיר יכולים להשתתף והם מוזמנים לסייע לתלמידים ולתרום לסביבה. בתי הספר המשתתפים הם: אופק, אריאל, גאולים, דביר, היובל, יד שבתי, יצחק רבין, רננים, רעים ושז"ר.

 אנשי התאגיד ושוחרי סביבה מציינים כי פסולת אלקטרונית היא איום הולך וגדל על בריאותנו ועל הסביבה. היא מהווה 70% מגורם הזיהום של מי התהום, האוויר והיבשה, ולצערנו כמות הפסולת האלקטרונית רק הולכת וגדלה ככל שאנחנו מקיפים את עצמנו בעוד ועוד גאדג'טים ומכשירים אלקטרוניים.

 מעיריית אשדוד נמסר: "אנחנו בטוחים שהילדים הם סוכני השינוי הטובים ביותר. יש בכוחם להוביל מהלכים ולהשפיע על הסביבה הקרובה באופן ישיר. הפעולות שאנו נוקטים עם איגוד ערים לאיכות הסביבה ותאגיד מ.א.י, מצטרפות למיזמים ולתוכניות אחרות שאנו מקדמים בנושאי סביבה במטרה לשמור על משאבי הטבע שלנו, על בריאותנו ועל עתיד ילדנו".

 מיטל אליאס, מנהלת מחלקת תכניות חינוכיות בעיריית אשדוד: "עבודה נהדרת של הצוותים החינוכיים בבתי הספר ושיתוף קהילת ההורים בזמן כל כך קצר לפרויקט, מעוררת גאווה. התכנית מבורכת ונשמח להפעילה באופן שוטף בשנה"ל הבאה. ממריאים ביחד!"

 אמנון שחרור ודן הלמן, מנכ"לים משותפים בתאגיד מ.א.י: "כתאגיד מחזור מטעם המשרד להגנת הסביבה אנחנו מציבים סטנדרט סביבתי גבוה למיחזור וכך גם בחינוך והסברה. בפרויקט 'החלליות' אנו פועלים להטמיע ערכים של דאגה לסביבה, להאמין ביכולת להשפיע על הסביבה, אקטיביזם וצריכה נבונה של מכשירים אלקטרוניים להפחתת ייצור הפסולת. אנחנו רואים בעיר אשדוד את אחת הערים הירוקות בישראל ושמחים על הפעילות הנלהבת של התלמידים בבתי הספר בעיר והתחרות הברורה שיזמה העיריה והאיגוד. השנה פרויקט החלליות יגיע לכ-18,000 תלמידים ברחבי הארץ, כאשר השתתפות הילדים בתחרות בריאה, מהנה ומקיימת, מביאה לשינוי משמעותי בקהילה לתפיסה מחודשת של צריכה ופסולת תוך כדי מעורבות המשפחה וההורים בתהליך. אנו מתרגשים ומודים לתלמידים, להורים ולמורים על הזכות לה זכינו לצעוד עימכם בדרך זו."

 למיזם זה כאמור שותפים רבים ובהם מינהל החינוך ובתי הספר, מינהל התפעול ומחלקת איכות הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה ותאגיד מאי, והוא מצטרף לעשרות מיזמים ותכניות ומקיף מאות ואלפים של ילדים, קהילות ותושבים בכל העיר.

close