image

חזרה לשגרה

תושבי אשדוד היקרים, פיקוד העורף הודיע על הסרת כל המגבלות, ולכן קיבלנו החלטה משותפת על החזרת הלימודים בכל מערכת החינוך באשדוד החל מהשעה 9:00. מאחל לכולנו חזרה לשגרה בטוחה ומוצלחת.

תאריך: 06-05-2019

image

מערכת החינוך פותחת את שעריה, בכל רחבי הארץ, ומזמינה את כלל תלמידי ישראל להגיע לבתי הספר ולגני הילדים.

מוסדות החינוך ייפתחו בהדרגה עד השעה 9:00. המורים והמנהלים יקלטו את תלמידיהם כבשגרה, וינהלו יום לימודים באופן מדורג. צוותי ההוראה יקיימו שיחות עם התלמידים, להפגת לחצים, ובכלל זה פעילויות חצר לצורכי הפגה, ויינתן ביטוי לשיח רגשי חברתי משתף.

יועצות בתי הספר, בשיתוף צוותי השירות הפסיכולוגי חינוכי, יפעלו לאיתור מצוקות וצרכים, ולחיזוק החוסן הנפשי של התלמידים.

הסעות: יצאה הודעה לרשויות המקומיות להחל התארגנות להסעות תלמידים, תוך שמירה על כל כללי הביטחון והבטיחות.

אשר לבגרות באזרחות: הבחינה המרכזית תחל בשעה 14:00. תלמידים שרוצים בכך, יוכלו להיבחן היום. תלמידים שאינם חשים שהם מוכנים לבחינה, מוזמנים לקיים אותה במועד הנוסף, שיפורסם בהקדם, והיום להגיע לבית הספר כבשגרה, מבלי להיבחן.

 

השוק העירוני

יחל לפעול מהשעה 10:00 בבוקר

close