image

הרס בתים ורכוש: מי יפצה אותנו על נזקים בעקבות המצב הביטחוני?

שאלות ותשובות על זכויות של מי שרכושו ניזוק. לקוח מאתר ynet

תאריך: 06-05-2019

image

מה הזכויות שלי בגין נזק למבנה? 

קרן הפיצויים מכסה את מלוא הנזק למבנה. כאמור, לרוב עובדי קרן הפיצויים בסיוע אנשי מקצוע שיגיעו למקום יבצעו גם שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע, על פי בחירת הניזוק. הניזוקים יכולים לבחור בין שיקום עצמי לבין שיקום על ידי חברות משקמות הפועלות מטעם קרן הפיצויים.

מה הזכויות שלי בגין נזק לתכולה? 

נזקים לתכולת הדירה, כגון ריהוט וחפצים שונים, משולמים לפי מחירון של סוגי החפצים וגודל המשפחה, עד לתקרות הקבועות בחוק. כך למשל, נכון לינואר 2019 בגין רהיטים לזג נשוי, מקסימום הפיצוי יעמוד על 24,700 שקל. עבור כל ילד עד גיל 18 תשולם תוספת בסך 4,993 שקל.

על מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישולם לזוג מקסימום 30,826 שקל ותוספת של 516 שקל לכל ילד.

על בגדים יפוצה זוג נשוי במקסימום 6,983 שקל ותוספת של 1,047 בגין כל ילד.

שווי הפיצויים בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל קרן הפיצויים (מס רכוש) החפץ אינו ניתן לתיקון - שווי הפיצויים יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו. 

בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין כסף מזומן, המחאות, תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע. 

ואם שווי התכולה שניזוקה גבוה מהכיסוי שנותנת קרן הפיצויים?

ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" על ידי תשלום פרמיה סמלית של 0.3% משווי הכיסוי הנוסף, או לנסות לרכוש פוליסת ביטוח מחברת ביטוח פרטית המעניקה כיסוי גם למקרה של פעולת איבה (בתוספת תשלום לפוליסת ביטוח הדירה). אם עשיתם זאת קודם לקרות האירוע, תוכל לקבל פיצוי מוגדל. 

אם יש לי ביטוח דירה, האם אוכל לקבל ממנו פיצוי? 

פוליסות ביטוח שנמכרות על ידי חברות ביטוח בדרך כלל אינן מכסות נזקי רכוש שנגרמו עקב מלחמה או פעולות איבה. כדי לברר אם הנך מכוסה בפוליסת הביטוח שלך, ניתן לפנות לחברת הביטוח, לסוכן הביטוח או לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה. 

האם אני זכאי לפיצוי בגין נזקים לכלי רכב?

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו. יש לצרף מסמכים, המפורטים באתר מס רכוש. 

מה הזכויות שלי בגין נזקים לעסק? 

ציוד ומלאי בעסקים: פיצויים בגין הנזקים לציוד עסקי שנפגע הם, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד. יש להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה. 

לגבי מלאי, יש זכאות לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שצירפתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם. 

האם יש זכויות לעוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה? 

אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) הנמצאים בשטח ו/או לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה יחד עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה. השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם. 

חשוב לדעת - אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק/בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המיסים.

מה לגבי נזקי גוף? 

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה - נפגע מפעולות איבה זכאי לריפוי, להחלמה, לשיקום ולתגמולים מביטוח לאומי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק. 

יש לציין כי פוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות, בדרך כלל אינן תקפות במקרים שאירעו כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה ומומלץ לבדוק את תנאי הפוליסה.

מה הפרוצדורה בהגשת התביעה? 

על הניזוקים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה/פיגוע. בנוסף, יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים בהתאם לאופי הנזק. הפקיד יפתח תביעה בגין אותו נזק ויפנה לגורם המתאים לצורך המשך טיפול. 

ניתן גם להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות המחשב או הסמארטפון. היישום כולל סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה והגשתה. עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, באמצעותו ניתן לברר את התקדמות הטיפול בתביעה. 

עד מתי ניתן להגיש את התביעה? 

הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים מיום קרות הנזק. את התביעה עצמה לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק. 

איך ולמי פונים?

ניתן לפנות למוקד מס רכוש, טלפון 08-6623300, ולברר פרטים  

כתבה מלאה באתר Ynet, בכתובת https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5483935,00.html

close