image

ישיבת מועצה

ישיבת מועצת העיר תתקיים באולם מועצת העיר בקומה 5 של בית העירייה ביום רביעי ח' באדר א' תשע"ט (מיד בתום ישיבת המועצה המיוחדת שנקבעה לשעה 18.00) 13.02.19 – באולם ישיבות המועצה – קומה 5 *על פי הוראות הבטיחות, יציע האורחים מוגבל ל 52-אנשים. הכניסה על בסיס מקום פנוי

תאריך: 10-02-2019

image

ישיבת מועצה רגילה

ישיבת מועצה מיוחדת

close