image

הישג ענק לעיריית אשדוד

ההזרמה לנחל לכיש נעצרה עד לדיון מחודש בית המשפט קיבל את בקשת העירייה, איגוד ערים ותושבים החברים בעמותת הגולשים, והורה לעכב את ביצוע ההזרמה עד להכרעה בערר. הישג משמעותי לעותרים ולכל שוחרי הסביבה. הוכחה כי מאבק צודק גם מניב הישגים.

תאריך: 10-02-2019

image

היום (יום ב', 4/2/19) התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה, בנושא: בקשה לעיכוב ביצוע צו הרשאה עד להכרעה בערר, שהגישו עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה, באמצעות עו"ד אמיר ברק ועו"ד מתן גורנפיקל. הבקשה היתה נגד החלטת רשות המים להתיר הזרמת קולחים מזוהמים ממאגרי המועצה האזורית באר טוביה אל נחל לכיש.

 לערר הצטרפו גם 319 גולשים – שוחרי ים, שחיינים ופעילי ספורט ימי, המיוצגים על ידי משרדו של עו"ד טדי מנשה, גולש ותושב העיר אשדוד, והעמותה לקידום גלישת הגלים והספורט הימי.

עוד לפני ההחלטה של בית המשפט, בעיריית אשדוד מרוצים מהתהליך ורושמים מספר הישגים חשובים מתחילתו של המאבק. כך למשל, מועצת באר טוביה עצרה הזרמה ללא היתר, של מאות אלפי קוב', לאחר שהחל הקמפיין לפעול.

 

 

close