image

אין מנוס יוצאים לבחירות

בעוד שאלת הבחירות במדינת ישראל ממשיכה להדהד בכל בית ולכולם כבר ברור שאפסו הסיכויים להקים ממשלה בישראל, שבו תלמידי שובו עלית לבית הספר, לאחר סדרה של פעילות לימודית במסגרת לימודי אזרחות, וערכו בחירות כיאה למשטר הדמוקרטיה. אפילו ראש העיר בא להצביע.

תאריך: 09-12-2019

תוך סדרת הפעולות החינוכיות, התלמידים ביקרו בכנסת, נפגשו עם נבחרים, למדו מעט על דיפלומטיה ומימשל וראו כיצד פועל בית המחוקקים הישראלי
image

במסגרת שעורי אקטואליה ואזרחות שמקיים בית ספר שובו עלית, יכלו התלמידים ללמוד על זכויות אזרח במדינה דמוקרטית ולחוות מקרוב את המסלול הדמוקרטי שעושים האזרחים, בוחרים ונבחרים, בבואם לקבוע מי יהיו הנבחרים שירכיבו את הממשלה ומי יהיו המנהיגים אשר יעצבו את חיינו בתקופה הקרובה.

"בחרנו ללמד את ילדינו מהי דמוקרטיה בדרך ישירה ובלתי אמצעית ובתוך כך להטמיע בהם מודעות לאזרחות טובה ולמעורבות חברתית פעילה" אומרת גב' מלכי שיינין מנהלת בית הספר, ומציינת כי ב"תוך סדרת הפעולות החינוכיות, התלמידים ביקרו בכנסת, נפגשו עם נבחרים, למדו מעט על דיפלומטיה ומימשל וראו כיצד פועל בית המחוקקים הישראלי".

אבל לא רק. בין כותלי בית הספר התקיימה פעילות לא פחות חשובה כאשר נבחרי ציבור הוזמנו לפגוש את התלמידים ולספר להם על ערכים ועל תהליך הבחירה הדמוקרטית, הסבירו מה תפקידו של איש הציבור וכיצד הוא פועל למען החברה, הציגו את הפעילות הנערכת בוועדות העירוניות ואת הדיונים וההחלטות במועצת העיר ואפשר כמובן לנהל דיאלוג עם התלמידים בנושאים שונים.

בין אישי הציבור שביקרו בבית הספר ונפגשו עם התלמידים, היה גם ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי שהפתיע את התלמידים, שוחח איתם על תפקידו החשוב ועל הפעילות שעושה העירייה עבור התושבים, ולאחר מכן התכבד למלא את חובתו האזרחית ולשלשל פתק הצבעה לקלפי - בבחירות למועצת התלמידים. אגב, גם סגן ראש העיר שמעון כצנלסון וחברת מועצת העיר סטלה ויינשטיין ביקרו בבית הספר והשתתפו בבחירות, כמו גם המורות והצוות החינוכי.

על היוזמה החינוכית חתומה מנהלת בית הספר וצוות המורות המלוות, מתוך רצון ללמד את הדור הצעיר מהי הדרך הנכונה להשפיע על תהליכי ההחלטות, לעודד אותם ליטול חלק פעיל בקהילה ולגבש בהם יכולות אישיות כך שירצו להיות גם מובילי דעה ואולי גם מנהיגים בעתיד. תוצאות הבחירות יפורסמו רק לאחר שתושלם סדרת המפגשים ולאחר שיתר האורחים ימלאו את חובתם.

אנו נמשיך לעקוב. מישהו מהתלמידים הללו בוודאי יהיה בחבורת המנהיגים העתידית של אשדוד ואולי יותר מזה.

close