image

שומרים על ביטחון הרוחצים בים

פעילות משותפת בין המצילים בחופי העיר אשדוד לבין יחידת השיטור הימי של משטרת ישראל למען הגברת ביטחון ציבור הרוחצים תוך אכיפה כנגד סירות דייג המפרות חוק.

תאריך: 28-11-2019

פעילות אכיפה משולבת מעין זו תימשך כל העת למען ביטחון הציבור ושלומו, מחד, ולהגברת הציות לחוק מצד בעלי כלי שייט ימי לסוגיהם, ואלו העושים בהם שימוש, מאידך
image

יחידת השיטור הימי של משטרת ישראל פועלת לאורך כל ימות השנה בשיתוף פעולה פורה בינה לבין המצילים מאגף החופים בעיריית אשדוד למען הצלת חיים, שמירת הסדר הציבורי וביטחון ציבור באי החוף. במהלך השבועיים האחרונים, הודות לשת"פ הדוק זה, בוצעה אכיפה כנגד 2 סירות דיג אשר שטו לאורך רצועת החוף באשדוד וכל זאת כשהן נכנסו לתחום החוף המוכרז ובכך סיכנו חיי אדם. 

טיפול ייחודי ונחוש זה התאפשר בזכות שיתוף פעולה האמור בין המצילים ליחידת השיטור הימי לכיש לאחר שהמצילים הבחינו בסירות הדייג שנכנסות, בשני מקרים שונים ובהפרש של מספר ימים, אל תחומי השייט האסורים מאחר ומדובר בחופים מוכרזים, ועסקו שם בדייג. במקרה הראשון, לפני כשבועיים, הבחינו המצילים בסירת דייג בתחום האסור כאמור, דאגו לתעד את העבירה ודיווח מפורט לרבות הצילומים הועבר לידי שוטרי יחידת השיטור הימי לטיפולם. ביחידה המשטרתית לאחר פעולות בירור אותרו בעלי הסירה על פי רישומה וכנגדו בוצעה אכיפה שכללה דו"ח קנס כספי על סך אלפי ש"ח.

מקרה דומה אירע גם במהלך שבוע שעבר. מייד כשהבחינו המצילים בסירה העוסקת בדיג אשר שטה בתחום חוף מוכרז, דאגו לדווח על כך ליחידת השיטור הימי שהגיע חיש למקום, איתרה את הסירה וכנגד בעליה, תושב ת"א-יפו, בוצעה אכיפה בגין השטה בתחומי חוף מוכרז על סך אלפי ש"ח גם כן, ובנוסף קיבל הבעלים דו"ח נוסף בגין היעדר ציוד בטיחות המחויב על פי רישיון.

מהמשטרה נמסר כי "פעילות אכיפה משולבת מעין זו תימשך כל העת למען ביטחון הציבור ושלומו, מחד, ולהגברת הציות לחוק מצד בעלי כלי שייט ימי לסוגיהם, ואלו העושים בהם שימוש, מאידך".

close