image

עדכון מערכת החינוך

תאריך: 14-11-2019

image

ערב טוב תושבי אשדוד,

אנו מבקשים להבהיר כי ההודעות המופצות כעת על ביטול הלימודים, לא יצאו מעיריית אשדוד ואינן נכונות.
העיריה תקיים הערכת מצב עם פיקוד העורף ותודיע על החלטתה בצורה מסודרת מיד לכשתתקבל.
אנא המתינו לפרסום רשמי שיועבר בפייסבוק העירוני ובאתר העיריה.

close