image

סימפוזיון בינלאומי בנושא "מים וסניטציה"

סימפוזיון בינלאומי בנושא "מים וסניטציה - אתגרי טכנולוגיה, מודעות וחינוך" התקיים באשדוד בבית אריה קלנג ב-21 בנובמבר. הכינוס נערך ביוזמת ארגון רוטרי ישראל ומועדון רוטרי אשדוד במסגרת ועידת WATEC. בין השותפים לאירוע עיריית אשדוד, תאגיד המים יובלים וחברת Hi-Teach.

תאריך: 27-11-2019

image

עשרות חברי רוטרי מהארץ והעולם השתתפו בסימפוזיון הבינלאומי בנושא "מים וסניטציה - אתגרי טכנולוגיה, מודעות וחינוך" שהתקיים בסוף השבוע באשדוד. בין הדוברים נציגי אקדמיה, תעשייה, תאגיד מים ואנשי חינוך. WATEC הינה ועידה בינ"ל לטכנולוגיות מים מהיוקרתיות בעולם, המתקיימת בישראל אחת לשנתיים. הכינוס היה במעמד מר מתי הראל, נגיד רוטרי ישראל וד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר אשדוד. 

בדוברים: מר אבנר פוקס, שגריר WASRAG, ארגון המים העולמי של רוטרי, על מצוקת המים בעולם. רו"ח מלי בן ברוך, סמנכ"ל תאגיד המים יובלים, על פעילות התאגיד בתחום משק המים והביוב בעיר, בהתבסס על ארבעה  מרכיבים: השקעה מסיבית בהקמת ושדרוג תשתיות, ניהול מצטיין, הגנה על הסביבה ושירות לקוחות מתקדם, יעיל וחדשני. פרופ'  נעם  ויסבורד, מאונ' בן-גוריון, על בטחון מים ומזון בעולם. מר דני לקר, סמנכ''ל רשות המים, על בטחון המים בישראל. פרופ' אלפרט מאונ' ת''א, על תחזית המחסור במים במזרח התיכון. פרופ' יהודה חדד, נשיא מכללת סמי שמעון להנדסה, על שיתוף הפעולה המתבקש בין האקדמיה לחינוך. דר' אריאלה בורג, ממכללת סמי שמעון להנדסה, על חקר הכימיה של המים. מר אלי כהן, מייסד ומנכ"ל חב' אילה מים ואקולוגיה, על מערכות טיפול במים ללא כימיקלים וללא אנרגיה. מר גוסטבו קרוננברג, לשעבר מנכ''ל תה''ל, שהקים את מפעל ההתפלה באשקלון ותחנות כוח פרטיות של דוראד. הציג את המעורבות והמחויבות של תעשייה לחינוך. 

ד"ר אמנון שפי, מייסד ומנכ"ל חב' Hi-Teach. הציג את התכנית "נוער שותה מים ודעת", תכנית חינוך למודעות של נוער לאתגרי המים. התכנית פועלת בשבעים בתי-ספר בכל הארץ, בכל המגזרים, בשיתוף פעולה עם עשרות מפעלי תעשיית המים, תאגידים, רשות המים, האקדמיה, משרדי החינוך, התשתיות, הכלכלה והסביבה. ההדרכה תופעל השנה גם באשדוד בשיתוף העירייה ומועדון רוטרי אשדוד. התכנית תורחב, בחסות רוטרי, לבתי ספר תאומים בעולם תחת הכותרתRotary Hands Across Water Twinning School Program. נציגים בכינוס מרומניה ומהודו הביעו עניין להשתלב במיזם. 

רוֹטָרִי ישראל הוא חלק מארגון רוטרי הבינלאומי של אנשי עסקים ומקצוע, פעילים ויזמים חברתיים הפועלים בקהילה. הארגון העולמי נוסד בארצות הברית בשנת 1905, מונה כיום כמיליון ומאתיים אלף חברים בשלושים אלף מועדונים במאתיים מדינות. בישראל יש כ-1,400 חברי רוטרי ב-60 מועדונים ברחבי הארץ. אשדוד כמובן שמחה לארח את הכינוס ואת האורחים מהארץ ומעולם, זאת מתוך מדיניות מוצהרת הרואה בערכי סביבה וקיימות את אחד הדגלים המשמעותיים בחייה של עיר ובחיי התושבים. 

בני מימון, יו"ר סניף רוטרי אשדוד, וחברי רוטרי מודים לעיר המארחת ולראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, ליו"ר תאגיד יובלים עו"ד יאיר לחן ולכל השותפים שנטלו חלק בארגון הכנס, נושאי הדברים וציבור המשתתפים.

close