image

מי מבזה את החלקה הצבאית?

לאור תלונות של יו"ר בית יד לבנים על השחתה ועשיית צרכים בחלקה הצבאית בבית העלמין באשדוד, יצאה יחידת השיטור העירוני בשיתוף עם תחנת אשדוד לפעילות לילה לאיתור ולכידת האחראים למעשה. הלילה אחר חצות נלכדו ארבעה שב"חים והובאו להארכת מעצר.

תאריך: 18-11-2019

אנחנו נמשיך לדאוג שאשדוד תהיה מקום בטוח לתושבים
image

ארבעת השב"חים שנלכדו בבית ההספדים באישון לילה לא ציפו לביקור המפתיע של אנשי השיטור העירוני ומשטרת אשדוד. צוות של עשרה איש סגרו עליהם לאחר שזיהו במצלמות כיצד הם מתארגנים לשהיית לילה במקום. 

תחילת המבצע בתלונה שהגיש יו"ר יד לבנים על השחתה ועשיית צרכים בחלקה הצבאית באשדוד. בשיטור העירוני והמשטרה החליטו להציב מצלמות במתחם ולעקוב אחר התנועה במקום. לאחר שזיהו כי בבית ההספדים מתנהלת תנועה חשודה של אנשים, הוחלט לפעול. המעקב נמשך עד לרגע בו הוחלט ללכוד את האנשים והלילה, בשעה 02:00 לאחר חצות, פלשו עשרה איש לבית ההספדים ולכדו ארבעה שב"חים שישנו במקום. 

בדיקת האנשים מלמדת כי מדובר בשוהים בלתי חוקיים, בני מיעוטים מיאטה, המחזיקים באשרות עבודה בלבד אך אסורים בשהיית לילה. הארבעה עוכבו לחקירה ובבוקר הובאו לבית המשפט להמשך מעצרם. 

על המבצע ניצחו דוד בן שטרית ודדי אזולאי, מפקדי יחידת השיטור העירוני, אשר דאגו לנקות את המקום לאחר מעצר השב"חים ולכבד את זכר הנופלים. בן שטרית מציין כי החשד על לינת שב"חים במקום עלתה לאור כך שהעיר מרושתת והשב"חים מתקשים למצוא מקום לינה בתוך העיר. "אנחנו נמשיך לדאוג שאשדוד תהיה מקום בטוח לתושבים" אמר. 

close